Aluksi Kunnan Taitoa OY:n edustaja kertoi selvityksestä talous- ja henkilöstöpalveluiden siirtämisestä kyseiselle yhtiölle. Selvitys ei ole salainen. Toivottavasti se tulee Internettiin pöytäkirjan liitteenä. En lähde ainakaan toistaiseksi siitä kirjoittamaan yksityiskohtaisesti. Se vaatisi oman pitkän kirjoituksen. Kysymyksiin vastaan ja totean lyhyesti sen tarkoittavan 14:sta henkilön siirtoa ko. yhtiön palvelukseen eikä hommien ulkoistuksesta tule ainakaan lyhyellä tähtäimellä säästöä.

Nuorisovaltuuston matkasta keskusteltiin ja tehdään selvitys kaikkien hallintokuntien matkailusta. Pyhämaan Pientalo OY:n lainaa Aaltonen esitti siirrettäväksi seuraavaan kokoukseen. Esitystä ei kannatettu. Sen sijaan Aaltosen esittämää selvitystä yhtiön rahatilanteesta kannatin ja yksimielisesti se hyväksyttiinkin.

Kaupungin hankinnoissa Nevavuori esitti tarjous pyynnöissä huomioitavan Hinku-hankkeen ja tuotteiden tuoreuden. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tässä olivat julkiset asiat. Kokouksen lopuksi keskusteltiin eikä hallituksen keskustelu ole julkista.