Eurajoen 3. voimalaitos on kokenut ilmeisesti kaikki mahdolliset vaikeudet. Työtä tekee Arevan ja Siemensin yhdessä omistama yhtiö. Siemens omistaa 34%:a. Siemens on myynyt osuutensa Arevalle ja kauppa tulee voimaan ensi vuonna. Miksi tuokin siirto on tehty? Myöhässä ollaan tällä hetkellä yli 5 vuotta aikataulullisesti. Toisin sanoen rakentamisaika on kaksinkertaistunut. Kuka tämän maksaa tullaan varmasti ratkaisemaan ylimmässä mahdollisessa oikeusasteessa. Alkuperäinen hinta-arvio ja ilmeisesti urakkasumma oli 3,2 mrd/€.

 Nyt Areva arvioi lopulliseksi kustannukseksi 4,7 mrd/€. Ulkopuolisten asiantuntijoiden arvio liikkuu huomattavasti suuremmissa luvuissa. Tappiota tulee myös 5 vuoden saamatta jääneestä sähkönmyynnistä. Työmaalla tekee keskim. töitä n. 3000 henkeä ja ovat tehneet 5 ylimääräistä vuotta. Työntekijöitä on ollut tähän mennessä 42:sta maasta. Heille maksetuista palkoista on ollut erimielisyyttä pitkin matkaa eikä kaikkia taatusti koskaan korjata laillisiksi.

Suomessa noudatetaan Suomen lakeja ja sopimuksia, näin olettaisin olevan muissakin maissa. Näin ollen, jos työntekijän lähettävässä maassa on paremmat sopimusehdot kuin Suomessa niin silloin noudatetaan niitä. Näin sanovat Suomen sopimukset. Parempia sopimuksia harvoin on taustalla. Näitäkin kyllä on ja paljon, erityisesti teollistuneissa Euroopan maissa. Tosin näistä maista harvoin tulee kommennusmiehiä Suomeen. Työnjohto ja siitä ylempiin tehtäviin varmasti enemmän.   Suomessa esim. Kemianliiton sopimuksessa sanotaan ulkomaille lähtevän komennusmiehen työehdoista vain, ehdot sovitaan kussakin tapauksessa erikseen. Minä ainakin sovin niistä ainoastaan 8 tunnin työpäivän ja työajanlyhennysvapaat. Palkaksi sovittiin keskituntiansion perusteella kuukausipalkka. Tähän lisättiin arvioitu ylityö. Näistä ei koskaan tullut jälkeenpäin selvitettävää.

Samoin laitteita on mennyt lukematon määrä uusiksi, rakenteita on purettu ja nämä muun töiden viivästymisen lisäksi. Areva on jättänyt tilaajalle 2 mrd:n korvausvaatimuksen. Luulisi tuon nyt menevän päinvastoin ja varmasti korvausvaatimuksia tuleekin esittämään rakennuttaja, joka on ymmärrettävämpää.

Arevalla on Ranskassa jätteenkäsittelylaitos. Tämä ei noudata käsittelyehtoja ja kertoo  vääriä lukemia päästöistään. Esim. ilmaan päästetään 20 000 kertaa luonnollista ilmaa korkeampia päästöarvoja. Mereen lasketaan 200 000m3 vahvasti radioaktiivista jätettä vuodessa. Kiinteää radioaktiivista jätettä viedään talousjäte kaatopaikoille. Arevan omat julkisuuteen antamat lukemat ovat 40 kertaa pienemmät kuin riippumattomien lähteiden lukemat. Tällainen yhtiö huseeraa Olkiluodossa.

Vuonna 2008 Areva syytti ankarasti viranomaisia ja TVO:ta tarpeettomasta valvonnasta. Silloinen TVO:n projektijohtaja Martin Landtman vastasi ettei Areva ole vielä toimittanut puoliakaan suunnitelmia ja Suomeen ei atomivoimalaa ilman piirustuksia rakenneta.

Rakentamisaikataulu  on  muuttunut 9:n kertaa. Ajat ja syyt allaolevassa taulukossa.

*Tammikuussa 2006 siirto, valmistuminen siirtyi 2009 loppuvuoteen.

  -Syy; Reaktorirakennuksen ja suurten komponenttien valmistus myöhässä.

*Heinäkuu 2006 siirto, 2010 kevät.

  -Suunnittelun viivästyminen, ongelmia betonin valmistuksessa.

*Joulukuu 2006, siirto 2010 kevät.

  -Painevesireaktorin pääkiertoputkien uusiminen.

*Elokuu 2007, siirto 2011.

  -Turvatekniset rakennelmat myöhässä.

*Lokakuu 2008, siirto 2012.

  -Rakennustöiden hitaus.

*Lokakuu 2009, siirto 2012 loppuvuosi.

  -Rakennustöiden hitaus, automaation suunnittelu kesken.

*Kesäkuu 2010, siirto 2013.

  -Putkistojen asennus myöhässä.

*Marraskuu 2010, siirto 2013 loppuvuosi.

  -Aikataulu tarkentui sähköpörssiä varten.

*21.12.2011, siirto 2014 elokuu.

  -Automaatiojärjestelmän viivästyminen.