Ikäväksi täytyy kertoa ettei ollut Palinkaa tarjolla. Sosiaali ltk:n päätös lasten kotihoidon kuntalisän maksamisesta ensi vuonnakin kumottiin. Päätöstä perusteltiin viime vuonna sillä, että lisä vähentää lasten päivähoidon tarvetta enemmän kuin lisä tulee maksamaan. Päinvastoin kävi. Kaupungin menot kasvoivat 400 000€.

Seuraavaksi pysähdyttiin ensihoitopalvelujen kustannusten jakamiseen ESH:n kuntien kesken. Ennakko arvio on, että U:kin osuus tulee olemaan 466 900€. Heiniön arvio on ettei se tule riittämään vaan satatonnia tulee lisää. Tällöin se tulisi olemaan sama kuin nykyinen kustannus. Muutos tarkoittaa myös sitä, että ambulanssin asemapaikka muuttuu paloasemalta sairaalaan. Siellä anbulanssin miehistö tulee osallistumaan sairaalan toimintaan silloin, kun ei ole ajoa.

Johtavan sosiaalityöntekijän viran perustaminen siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Pyhäranta ostaisi puolet työajasta. Asiassa oli sen verran epäselvää ettei ollut vielä valmiutta päätöksentekoon. Hallintosääntö esitykseen tehtiin pieniä korjauksia.

8 kuukauden talouden toteuma oli aika murheellista luettavaa. Raportti toimitetaan valtuustolle talousarvio muutos esityksineen. Murheelliset toteumat ovat yleisiä kunnissa. Niin myös Raisiossa jossa tehtiin kovia päätöksiä talouden korjaamiseksi. Pienempiä tehtiin osoittamaan, että ollaan tosissaan. Mm. päätettiin ettei mitään vieriluja tehdä minnekkään eikä vierailijoita oteta vastaan. Meillä taas on useista juuri päättyneistä reissuista matkakertomukset tekeillä.

Suurin ylitetty määräraha on elinkeinopalvelujen kj:n vastuualueella. 20 000€:n määräha on ylitetty 1250%. Sanatarkka listan mukainen selitys kuuluu: Ylitykset johtuvat pääsääntöisesti elinkeinoelämän kehittämisestä ja rakenteen muutokseen panostamisesta. Uudenkaupungin linja on monipuolistaa elinkeinorakennetta ja saada yrityksiä sijoittumaan kaupunkiin. Kaupunki on perustanut Ukibio-nimisen yhtiön, jonka tarkoitus on saada etanolitehdas sijoittumaan kaupunkiin. Kaupunki on elinkeinojen kehittämisvarauksesta maksanut hankkeen valmisteluun vaadittavia kustannuksia. Lisäksi elinkeinojen kehittämisvarauksesta on maksettu Hinku-hankkeeseen liittyviä toimenpiteitä. Tontonmäen markkinoinnin kuluja on myös sisällytetty elinkeinotoimen kaupunginjohtajan budjetin osaan. Lisämäärärahan tarve on yhteensä 250 000€.

Lisäksi keskusteltiin Tontonmäestä, kuinkas muuten. Tarjouksia tuli 5 ja yhtiön hallitus on ne hylännyt liian pieninä.