Tein viime valtuustossa aloitteen virkamiesten valintojen ohjeellistamisesta.  Valinta prosessit ovat olleet niin erilaisia suoraan sanottuna mielivaltaisia ettei jaksa enää oikein ymmärtää. Aloitetta tehdessäni en vielä tiennyt miten terveyspalvelujen johtajan virkaa täytettäisiin. Hallitukseen tuli esitys hakijoiden haastattelusta ja haastattelijoiksi esitettiin toistakymmentä henkilöä. Joukossa ei ollut yhtään persua eikä vassaria. 

Esitin haastattelijat valittavaksi suhteellisella vaalilla. Juha Aaltonen kannatti. Hammastenkiristelyjen jälkeen ennestäänkin suureen joukoon esitettettiin lisättäväksi minut ja Juha Aaltonen. Haastattelujen jälkeen valitsimme 3 testattavaksi. Pidin itsestään selvänä, että testausten jälkeen kokoonnumme ja esitämme jonkun ehdokkaista valittavaksi hallitukselle ja terveyslautakunnalle. 

Alla olevasta terveys ltk:n esityslistasta näkyy, että testausten tuloksia on ollut kuulemassa joukkio jota en tiedä kenenkään valinneen. Me haastattelijat vietimme toista työpäivää aivan turhaan kuuntelemassa ja kyselemässä hakijoilta. Ei voi enää hyvällä tahdollakaan ymmärtää kaupungin päätöksentekoa. Miksi tällaiseen menettelyyn on päädytty, käsittämätöntä. Miksi meille on muodustunut sisäpiiri joka päättää asiat täysin demokratiasta piittaamatta? Alla ote terveys ltk:n esityslistasta.

 

Terveyspalvelujen johtajan virkaan haki määräaikaan mennessä 12 henkilöä, joista haastatteluun kutsuttiin terveystieteen maisteri Kaisa Impilä, terveystieteen maisteri Armi Lampi, valtiotieteen maisteri Marika Lanne, terveystieteen tohtori Eeva Liikanen, terveystieteen maisteri Jaana Saarinen ja kauppatieteen maisteri Päivi Sannola. Haastattelut toteutettiin 7.4.2011 ja 8.4.2011.

 

Haastattelujen jälkeen haastatteluryhmä päätti lähettää kolme hakijaa, Marika Lanteen, Eeva Liikasen ja Päivi Sannolan soveltuvuusarviointiin.

 

Pyydettyjen tarjousten perusteella soveltuvuusarviointien laatijaksi valittiin turkulainen Romana Management Oy. Arviointien tulokset saatiin 10.5.2011. Tilaisuudessa olivat läsnä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja sosiaali- ja terveysjohtaja.

 

Soveltuvuusarviointien tulokset selvitetään lautakunnan kokouksessa.

 

Kaupungin Hallintosäännön V luvun 34 §:n mukaan kaupunginhallitus ottaa virkaan johtavan ylilääkärin/terveyspalvelujen johtajan kuultuaan terveyslautakuntaa.

 


Ehdotus: 
Terveyslautakunta päättää lautakunnassa annettavan selvityksen pohjalta tehdä kaupunginhallitukselle edotuksensa terveyspalvelujen johtajasta.