Hallitus hyväksyi Ugin ja Rauman välisen aiesopimuksen perustason erikoissairaanhoidon järjestämisestä. Asiasta on keskusteltu ensimmäisen kerran keväällä. Syksyllä aloitettiin vakavammat keskustelut ja nyt sitten ollaan aloittamassa varsinaisia neuvotteluja.

 

Nyt esitetään V-S shp:lle, että Vakka-Suomen sairaalaan asemaa muutetaan siten, että yhteistyö Rauman kanssa on mahdollista. Suunnitelma Ugin ja Rauman kanssa tehdään yhteistyössä V-S shp:n kanssa. Rauma perustaa erikoissairaanhoidon yksikön, työnimeltään Medi-Rauma omaan organisaatioonsa. Rauma irtisanoutuu Satakunnan shp:sta. 
Mitä etuja tällä saavutetaan? Ne ovat tällä hetkellä vielä yleisluontoisia. Neuvotteluissa asiat täsmentyvät ja päästään tosissaan arvoimaan hankkeen mahdollista hyödyllisyyttä. Lopullisesti asian hyväksyvät Ugin, Rauman ja V-S shp:n valtuustot. 
 
Medi-Rauman väestöpohja olisi n. 93000. Tällä pohjalla mahdollistuvat monet uudet hoitoalat ja siten Vakka-Suomen aluesairaalan asema turvattaisiin. Se on vähitellen käymässä liian pieneksi yksiköksi. Tarkoituksena on etteivät potilaat liiku vaan lääkärit. Ovat määrätyt ajat Ugissa ja Raumalla. Käytössä olisi yhteensä 10 leikkaussalia ja 8,5 leikkausryhmää. 
 
Tällä saataisiin jatkuva leikkausvalmius. Nivel-, reuma- ja silmäkirurgiaan saataisiin paikallinen valmius. Lisäksi näyttäisi saatavan yhteiset virat diapetekseen, neurologiaan, silmä-, korva-, nenä- ja kurkkutauteihin. 
Nämä ovat vasta arvioita. Myöhemmin sitten nähdään mikä toteutuu. Ensi vuoden aikana on tarkoitus saada sopimus kuntoon.
 
Raumalla ja erityisesti Laitilalla olisi ollut halut lähteä myös terveyskeskus yhteistyöhön. Me päätimme ettemme lähde siitä edes keskustelemaan. Olemme juuri saaneet sen puolen kuntoon yhdessä Vehmassalon ja Pyhärannan kanssa. Se pitää käynnistää vuoden alusta ja lähteä sitä kehittämään. Siihen ei tarvita ainakaan tässä vaiheessa lisää resursseja.