Ennen kokousta alkoi jo selvitä mikä tulee olemaan illan kuuma peruna. Puhelut, viestit ja some keskustelu kävivät vilkkaana. Oma mielipide oli tässä vaiheessa selkeä, mutku aulassa kuului ESH:n valtuuston olevan maaliskuun puolivälissä ja siihen kokoukseen pitää saada kaupungin päätös. Takkini alkoi pikkuhiljaa kääntyä.

Kokouksen aluksi Järvinen teki heti muutosesityksen:

Järvisen ehdotuksen mukaan kaupunginhallituksen on valtuuston 19.3 kokoukseen tuotava selvitys seuraavista seikoista:

– A-sairaalaan tehtävän kuntotutkimuksen havainnot ja arvio välttämättömistä kunnossapitotarpeista ja niiden kustannuksesta;
– terveyskeskustoimintojen vaatimien muutostöiden laajuus ja arvioitu kustannus;
– selvitys siitä, millä vuokratasolla maakuntahallinto ottaisi A-sairaalaan sijoitetun terveyskeskuksen vastattavakseen soteuudistuksen yhteydessä;
– selvitys siitä, missä laajuudessa A-sairaalassa on sellaisia tiloja, joita ei terveyskeskus tarvitse, ja mikä on näiden tilojen kaupallinen hyödynnettävyys
– selvitys A-sairaalan vuotuisista käyttökustannuksista terveyskeskuskäytössä ja niiden peruste;
– mikä on arvioitu korjauskustannus, jos nykyinen terveyskeskus korjattaisiin terveellisen ja turvallisen työympäristön vaatimukset täyttäväksi ilman, että toteutetaan täysimittainen saneeraus
– nykyisen terveyskeskusrakennuksen purkamisen kustannus, mikäli sen korjaaminen ei ole tarkoituksenmukaista

Tähän lisäsin nyt tehtävän esittelijän mukaisen päätöksen vievän valtuuston päätösoikeuden asiasta ja valtuusto on sentään korkein päättävä elin. Päätösesityksessä esitettiin tk:n siirtoon  ja A-sairaalaan ostoon oikeuttavien rahojen siirtyvän momentille josta ne ovat käytettävissä A-sairaalan ostoon ja kunnostukseen. Hallintosäännön mukaan kiinteistöjen oston päättää kh mikäli valtuusto on antanut sille edellytykset. Erittäin epädemokraattista siirtää valtuuston päätösoikeus  pienelle porukalle asiassa jonka suuruisia asioita ei tule montaa olemaan koko valtuustokaudella.

Kantani selveni päätösjanan tultua selville. Ei meillä ole mitään esittää maaliskuussa kokoontuvalle ESH:n hallitukselle sillä meillä edellytyksenä ostolle on kuntotutkimuksen tulos. Kokouksessa kerrottiin kuntotutkimuksen vievän aikaa runsaat 3 kuukautta. Silloin aletaan olla toukokuun loppupuolella ja meillä on kiire tehdä päätöksiä kesäkuun ESH:n valtuustolle.

Järvisen esitys voitti äänin 22-21, Esityksen puolesta äänestivät kokoomuksen, keskustan ja kd:n valtuustoryhmät. Näiden lisäksi me äänestettiin Partasen kanssa esityksen puolesta. Hienoa näin tärkeälle asialle saatu kunnollinen miettimisaika ja demokratian säilyminen Ukin päätksenteossa