Kokouksen aluksi Eero Vaissi esitteli Kuntamaiseman tekemän raportin sote kustannuksista. En tehnyt muistiinpanoja. Esitys oli mielenkiintoinen ja lienee syytä kirjoittaa siitä oma juttu kunhan olen saanut raportin kirjallisena. Varsin mielenkiintoista oli hänen selvityksensä erikoissairaanhoidosta. Hänen ehdotuksensa oli juuri niitä juttuja jotka tomerasti tyrmäsimme ESH:n strategia uudistuksessa. Hän sanoi mm., että meiltä loppuu sairaala ellemme kehitä sitä.

Varsinaisissa asioissa etenimme melko vauhdikkaasti §8:n. Siinä löytiin töppöset santaan. Lupapyyntö lastenhoitajan tehtävän määrä-aikaisesta täyttämisestä palautettiin. Asiasta ei ollut selkeitä tietoja. Mm. palkataanko lastenhoitaja lomautetun sijaan.

Erityisopettajien virkanimikkeen muuttaminen sai kj:n poistamaan asian listalta. Olihan asiasta torstaina vielä laaja neuvottelu ja toivottavaa olisi siellä löytää yksimielisyys sinänsä erimieliseen asiaan. Uuden opiskelijalain edellyttämät toimet siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Kokouksessa tuli esille uusia juttuja ja haluttiin valmistelussa selvitettävän ne.

Päätettiin pitää hallituksen iltakoulu 21.8. vuokra-asunto tilanteesta. Teknisen johtajan viran täyttö ei ole sujunut kuin elokuvissa, joten virka laitetaan uudelleen hakuun. Sitten vielä turistettiin monista asioista. Ihan ylitöiksi ei sentään mennyt.