Luin listalla esillä olevat asiat, siellä ei ole valtuuston enemmistön tässä kokouksessa valmisteltavaksi esittämää asiaa. 

Rakennusjärjestys on jälleen kerran listalla. Rantakadun ja Laivanrakentajantien risteyksen kaavamuutos on valmistunut valtuuston päätettäväksi. Samoin esitys seuraavan risteyksen liikennevalot ym. Samoin Liljalaaksokatu 1:n kaavamuutos. Siihen on huomautus ettei ole hyväksi kaupungin muuttaa kaavaa tontti kerrallaan vaan keskusta-alueen kaava pitäisi muuttaa kerralla. Olen ollut lukemattomat kerrat samaamieltä. Pitäisin kaavamuutoksia jopa yhteiskunnan rikoksena asukkaita kohtaan.

Merefestit saanee alueiden käyttölupia. Kalastusta tehostetaan esittämällä alueita kalankasvatukseen. Konsultti ottaa 7-9000€, mutta kaupungille se on ilmainen sillä raha on varattuna talousarvioon. Orivolta esitetään ostettavaksi metsää 13,3 ha 35 000€ hintaan. Esityksestä ei selviä joudutaanko se maksamaan vai onko talousarviossa?

Sitten onkin iso ja kauas kantoinen asia.

Terveyskeskuksen väistötiloina A-sairaalan tilat toimivat varsinkin hallinnon ja sellaisten toimintojen osalta, joissa ei huone- tai muita toiminnallisia muutoksia tarvitsisi tehdä paljon.

Suunnittelussa suunnitellaan toiminnalliset muutokset ja lasketaan niiden pohjalta kustannusarvio. Lisäksi kuntotutkimuksen pohjalta lasketaan rakennukseen tehtävät välttämättömimmät muutokset ja niiden kustannusarvio. Sairaanhoitopiirin kanssa on sovittu, että kustannusten varmistuttua, tehdään vasta päätöksiä joko ostosta tai vuokrauksesta.

Akuutin terveyskeskuksen tilatarpeen tyydyttämiseksi siirretään ne toiminnot, joiden muutoksista ei aiheudu huomattavia muutostarpeita välittömästi A-sairaalan vapautuneisiin tiloihin. Sairaanhoitopiiri käsittelee ja laatii kaupungille vuokrauksesta sopimuksen ennen kesäkuun puoltaväliä. Tämän hetkisen tiedon mukaan sairaanhoitopiiri vuokraa kaupungille vapautuvat tilat A-sairaalasta samaan hintaan kuin mikä on heidän sisäinen vuokransa eli n. 14 €/m² ja matalamman siiven osalta vuokra olisi n. 7 €/m². Vuokranmaksu alkaisi kuten sairaanhoitopiirin omassakin käytännössä siitä hetkestä (=seuraavan kuun alusta) kun mahdolliset korjaustyöt ovat valmiit ja tila otetaan varsinaiseen käyttöön.

Sairaanhoitopiirin ilmoituksen mukaan kerroksista 2, 3, 4, ja 5 vapautuisivat tilat kohtuullisen nopeasti ja näiden kerrosten lisäksi käytettävissä olisi sisääntulokerroksessa entiset taloustoimiston ja sairaanhoidon hallinnon tilat.

 

Sitten on luvat parin lähihoitajan ja parin lääkärin palkkaukseen. Esitystä hyvinvointipäällikön palkkaukseen ei ole vieläkään.Sitten on enää joitakin pieniä läpihuuto juttuja kuten millin lainan myöntäminen Satamalle. Meillähän sitä rahaa on kuin Roope Ankan siilossa.