Aluksi pari ranta-asemakaavaa. Ainakin Matalan kaavoitukseen pitää perehtyä tarkkaan, onhan se aika keskeistä tulevaisuuden Ukia. Sitten tuulivoimaa. Propel Voima OY:lle vuokrattiin Hyttyskari voimalan rakentamista varten. Nyt on huomattu karin olevan sopimaton linnuston runsauden vuoksi. Propel esittää aluetta vaihdettavaksi vesialueeseen joka lähtee Hangontiestä entisestä paikasta ja voimala tulisi n. 150m. päähän Hyttyskarista lounais-länteen. Yhtiö täyttää vesialueen. Jaksavatkohan linnut lentää niin pitkän matkan kuin 150m.

Ikäihmistenneuvoston toimintasääntö esitetään päiviteltäväksi.Sotehuollon järjestämislain työryhmälle esitetään lausunto. Terveyspalvelujen yhteistoimintasopimusta Kustavin, Taivassalon, Vehmaan ja Pyhärannan kanssa esitetään tarkistettavaksi. Samat kunnat ovat pyytäneet selvitystä Ukin lomautuksista.

Valtuustolle esitetään, että kaupunki luopuu Kuntarahoitukselta Pyhämaan Pientaloille ottamansa 1,6 millin takauksen vastavakuudesta ja luovuttaa panttikirjat Pientalolle kiinnitysten luovuttamista varten.Lisäksi esitetään valtuuston hyväksyvän tehdyt kaupat ja edellyttää saaduilla rahoilla lyhennettävän Kuntarahoituksen lainaa.

Sitten alkaa hallintokuntien talousarvioiden merkitseminen tiedoksi. Myöhemmin sitten hallitus käsittelee talousarvion yhtenä klönttinä.