Keskustelu aloitettiin viranhaltija päätöksistä joissa oli palkkapäätöksiä. Viime kerralla asiasta pyydettiin lisäselvityksiä. Eräiltä oli palkkoja alennettu. Näitä ei otettu hallituksen päätettäväksi. Joillekin oli tullut työnvaativuusluokitus sopimuksen mukaan korotuksia. 

Kankon ranta-asemakaava näyttää kovin oudolta. Pieniä tilkkuja siellä täällä ja lisärakennuksille tuntuu mahdottomalta saada rakennusoikeutta. Kaavoitus on kallista ja sen maksavat maanomistajat. Selityksenä kaavoitukselle oli, että kaavoituksella varmistetaan nykyisten tonttien rakennusoikeus esim. tulipalo tapauksissa. Lisärakennusoikeutta laajennuksiin kaavoitus myös todennäköisesti tuo, sillä rakennusmääräysten mukaan rantatontilla on oltava vähintään 150 m2 rakennusoikeutta. Tuskin nykyiset mökit on niin suuria. Sitten kun kaavaluonnos tulee teklaan pitää olla tarkkana kuin porkkana.

Haimion tontti myytiin Terhi Amberlalle 166 000€  hinnasta.

Valtuustolle annetusta lausunnosta tavoitteiden ja strategian toteutumisesta viime vuonna keskusteltiin pitkään. Muutoksiakin tuli. Virkamiehille annettiin tehtäväksi antaa selvitys valtuustolle ennen kesälomia siitä miten rakenteita muutetaan niin, että saadaan talous tasapainoon. Kerran kuussa toimialakeskusten päälliköt tulevat antamaan hallitukselle selvityksen tilanteesta. Myöskin valtuuston heikko osallistuminen toiminnan arviointikyselyyn aiheutti johtopäätöksen etteikö valtuustoa kiinnostakkaan kaupunkin hallinto.

Aloitteissa esitettiin jäähalli aloitetta uudelleen valmisteluun. Perusteena ettei aloitteessa esitettyihin kysymyksiin vastattu. Äänestyksen jälkeen 6-4 aloitetta ei palautettu. Viime vuoden tulovero kertymästä oli tullut ennakkotiedot. Koko maassa verokertymä laski -0,8%, Ukissa -2,0% ja mm. Taivassalossa -6,7%. Hajonta oli erittäin suuri koko maassa.