Ekana varsinaisena asiana on työterveyshuolto. Uuden lain mukaan on työterveyshuolto yhtiöitettävä tai luovuttava palvelujen myynnistä. Asian ratkaisemisesta keskustellaan. Ilman tarkempia tietoja pidän mahdottomana vaihtoehtona palvelujen myynnin lopettamista. Työmarkkinaosuuden kuntaosuudesta hallitus on päättänyt, että sille raportoidaan tämä 3 kertaa vuodessa. Nyt saadaan eka raportti. Vanhusneuvosto on esittänyt kaupungille, että tapauksissa joissa hissin rakentaminen tukee vanhuksen kotona asumista kaupunki antaisi suunnitteluun asiantuntija apua. Esitykseen suhtauduttaneen myönteisesti.

Viimeksi siirrettiin Mältinkallion kaava. Nyt on selvinnyt ettei kh:lla ollut oikeaa tietoa ja kaavan siirto on aiheuttanut vahingoa hankkeelle. Hyvä esittely on tärkeää. Kukaisile tehty ranta-asemakaava esitetään asetettavaksi nähtäville.

Uimahallista on valmistunut eri vaihtoehtoja. Esitetään valittavaksi suunnitteluun vaihtoehto jossa halli korjataan ja laajennetaan. Salmen Palvelukeskukselle ja Hevosurheilijoille esitetään maata vuokrattavaksi maneesin rakentamiseksi yhteensä 1,8 ha. Lyökin luotsitupaa esitetään suojeltavaksi.

Merialueiden suunnittelusta tehtyyn lakiluonnokseen annetaan myönteinen esitys ja esitetään siihen saatavaksi myös rahaa. Sitten onkin nippu pienehköjä selviä asioita. Joukossa isojakin asioita kuten viime vuoden talouden toteutuminen Käyttösuunnitelmia tälle vuodelle.

Lopuksi Sari Rantanen ja Piia Lahtinen selvittävät vuodeosastoje yhdistämisen ja päivystyksen muuttumisen aiheuttamista ongelmista.