Tiedotusvälineille

Kaupungin henkilöstölle
 
Uudenkaupungin kaupunginhallitus on kokouksessaan 8.6.09 päättänyt esityksestään 15.6.09 kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle koskien vuoden 2009 talousarvion tarkistamista/säästöohjelmaa. Tämän kaupunginhallituksen päätöksen sisällöstä on eilen tiistaina ja tänään keskiviikkona kerrottu julkisuudessa useita erilaisia versioita. 
 
Todellisuudessa kaupunginhallitus ei ole kokouksessaan 8.6.09 päättänyt mitään lomautuksista eikä yt-neuvottelujen aloittamisesta. Kaupunginhallitus on kokouksessaan yksimielisesti hyväksynyt kaupunginjohtajan ehdotuksen joka ei näitä asioita sisältänyt. Uusikaupunki on päinvastoin koko vuoden 2009 säästöohjelman laatimisen ajan korostanut pyrkivänsä siihen, ettei henkilöstöä lomautettaisi vuonna 2009. 
 
Kaupunginhallituksen mainitussa kokouksessa esitettiin raportti menneellä viikolla henkilöstöjärjestöjen kanssa käydyistä neuvotteluista. Henkilöstöjärjestöille on esitetty paikallista sopimusta, jossa sovittaisiin 1.5.2009 myönnettävien järjestelyvaraerien (0,5 %) ja 1.9.2009 voimaan tulevien yleiskorotusten (2,4 %) maksamisen siirtämisestä 2010 kevääseen, jolloin ne maksettaisiin taannehtivasti. Tämä säästäisi vuonna 2009 n. 360 000 euroa ja antaisi samalla aikaa etsiä ja tehdä harkitusti muita toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia. 
 
Käydyissä neuvotteluissa henkilöstöjärjestöistä JHL, KTN ja JYTY ilmoittivat hyväksyvänsä esityksen paikallisesta sopimuksesta. Ammattiliitto Super ilmoitti tehneensä kielteisen päätöksen, mutta olevansa valmis myöhemmin vuosilomien jälkeen uudelleen keskustelemaan asiasta. Selkeän kielteisesti esitykseen suhtautuivat Tehy ja JUKO. 
 
Koska kaikki henkilöstöjärjestöt eivät ole hyväksyneet esitystä järjestelyvaraerien ja yleiskorotusten maksamisen siirtämisestä, paikallista sopimusta ei voida tasa-arvosyistä toteuttaa ainoastaan joidenkin henkilöstöjärjestöjen osalta. Tämä merkitsee sitä, että järjestelyvaraerät ja yleiskorotukset maksetaan henkilöstölle tänä vuonna ajallaan valtakunnallisten sopimusten mukaisesti.
 
Vuoden 2009 säästöohjelman jääminen vajaaksi suunnitellusta euromäärästä merkitsee sitä, että vuosien 2010 - 2012 taloussuunnitelman kehysten laadinta vaikeutuu entisestään sekä määrällisesti että rakenteellisesti. Kehykset joudutaan todennäköisesti laatimaan miinusmerkkisiksi. 
 
Vuoden 2010 - 2012 talousarviokehysten laatimisen yhteydessä on alustavien laskelmien mukaisesti todettu menojen ja tulojen suhteessa n. 6 miljoonan euron aukko. Tästä osa on vääjäämättä katettava henkilöstömenojen supistuksena. Erilaisista ratkaisuista on tehty vertailulaskelmia, joissa vuonna 2010 toteutettavia henkilöstömenojen säästön osuudeksi on arvioitu n. 1/3 mainitusta summasta eli n. 2 miljoonaa euroa. Mikäli tämä säästö toteutettaisiin esimerkiksi lomautuksena, merkitsisi se koko henkilöstön n. kolmen viikon lomautusta vuonna 2010. Suunnilleen vastaava säästö saataisiin n. 60 henkilötyövuoden vähennyksellä. 
 
Kehysten valmistelun yhteydessä kaupunginhallitus joutuu kokouksessaan 15.6.2009 ottamaan kantaa myös vaihtoehtoisena mallina esitettyyn lomautusmahdollisuuteen siten, että kaupunginhallitus joutuu tekemään alustavan linjauksen mahdollisten yt-neuvottelujen aloittamisesta vuoden 2010 talousarvion valmistelun yhteydessä vuosilomakauden jälkeen, mikäli muita ratkaisuja siihen mennessä ole löytynyt. 
 
Vuosilomakauden jälkeen todennäköisesti aloitettavissa yt-neuvotteluissa käsitellään siis pääsääntöisesti vuoden 2010 talousarvioehdotuksen laatimista ja siihen sisältyvää henkilöstömenojen n. 2 miljoonan euron säästötavoitetta. Mikäli lomautusvaihtoehtoon tässä vaiheessa päädytään, tehdään tästä erillinen kaupunginhallituksen päätös. 
 
Kaupunginhallitus on vuoden 2009 säästöohjelman laatimisen yhteydessä pyytänyt Uudenkaupungin henkilöstöä suosimaan erilaisia vapaaehtoisia järjestelyjä, kuten lomarahavapaita ja talkoovapaita. Tämä ohje tulee koskemaan myös tulevaa vuotta.
 
Uusikaupunki 10.6.2009
 
 
 
 
Kari Koski
kaupunginjohtaja