HOITO- JA HOIVAPALVELUIDEN YHTEENVETO

MILTÄ TUOTERYHMÄN KUSTANNUKSET JA KÄYTTÖ NÄYTTÄVÄT KUNTAVERTAILUSSA?
Hoito- ja hoivapalveluissa on tapahtunut v 2013 myönteisiä muutoksia erikoisesti kotihoidon tehostamisena. Ikäryhmäasukasta kohden kustannukset ovat laskeneet ja kokonaiskustannusten nousukin ollut hillittyä vain 0,7 %
Ympärivuorokautisen hoidon peittävyys on tavoitteen mukainen
Ainoa kustannuksia nostava tekijä on , että ympärivuorokautisessa hoidossa pitkäaikaislaitoshoidon osuus on korkea. Pitkäaikainvuodeosastohoidon vähentäminen ilman että ympärivuorokautisen hoidon peittävyys kasvaa Terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutushoidon ja Vakka-Suomen sairaalan osastojen integrointi ja resurssien optimointi.