Eilen hallitus hyväksyi raamit, jonka perusteella tehdään ensi vuoden talousarvio  ja pohjustetaan parin seuraavan vuoden taloussuunnitelma. Kuntatalous ei elä ihan Neuvostoliiton mallin mukaan, jossa tehtiin 5-vuotissuunnitelmat. Kunnille riittää 3 vuoden suunnitelma. 

Henkilöstömenot tehdään 2,5% vuosittaisen palkankorotuksen mukaan. Tämä ei tarkoita henkilöstömenojen nousevan 2,5% vaan kaikki rationalisointi keinot ja luonnollinen poistuma on hyödynnettävä mahdollisuuksien mukaan.

Erikoissairaanhoidon kustannukset ja käyttö ovat U:kissa poikkeuksellisen korkealla tasolla. Seuraavien 3 vuoden ajan ne on pysyttävä tämän vuoden tasolla. Koko terveyden- ja vanhustenhuollon palvelurakenne on muutettava. Erittäin kunnianhimoinen tavoite. Elokuun aikana soten on tehtävä esitys 3 milj/€säästöistä.

Sen jälkeen taloustyöryhmä tekee esityksen hallitukselle. Hallitus tekee omalta osaltaan päätöksen ja esittää sen lautakunnille, jotka sitten tekevät sen pohjalta talousarvionsa. Ilmeisesti marraskuussa pidetään ylimääräinen valtuuston kokous, joka sitten hyväksyy korjattuna tai sellaisenaan säästöohjelman. Joulukuun valtuustoa siirretään päivällä eteenpäin ja siellä ei olisi muuta merkittävää asiaa kuin talousarvio ja -suunnitelma. Ne ovat niin tärkeitä, että niitä varten pitää olla aikaa.

Verotuloissa lähdetään vero%:n pitämisessä koko suunnitelmakauden nykyisessä 20,25%:ssa. Verontulon kasvu%:na käytetään maan keskiarvoa  pienempää kasvua, sillä verotulomme on kasvanut muuta maata hitaammin. Yhteisöverosta poistetaan tilapäinen 10%:n korotus vuonna -12. Mikä on huomioitava, Valtionosuudet arvioidaan käytettävissä olevien ennakkolaskelmien mukaan. Peruskouluikäisten määrän lasku vähentää valtionosuutta. Freinet-koulu ei voine aloittaa tänä syksynä, joten sen aiheuttama 300 000€:n tulojen lasku ei toteutune ainakaan ennen ensi syksyä. Sitä ennen saataneen järkevä malli.

Investointeja toteutetaan edelleen vain korjaus- ja ylläpitoinvestointeja. Jo viime vuonna päätettiin, että jokaisen investoinnin kohdalla on oltava sen vaikutus käyttötalouteen. Sitä ei ole toteutettu. Nyt on jokaisen huolehdittava, että se toteutuu.

Liikelaitosten tuloksien on oltava positiivisia. Antaa tietenkin myös painetta taksojen korotuksiin. Lainojen määrä kasvaa edelleen. Vuonna 2013 määrä saisi olla enintään 14milj/e eli 880€/ per asukas. Näiden päätösten tuloksena päästäisiin siihen, että suunnitelmakaudella kaupungin tulos olisi nolla ja kate kattaisi poistot.

Erinomaista mikäli tähän päästään. Tämä edellyttää kaikkien sitoutumista tavoitteisiin. Tähän pääsemistä helpottaa, että sosiaali ltk jolla on suurin vastuu, on koko vaalikauden suhtautunut hyvin vastuullisesti tavoitteisiin.