Kokouksen aluksi satamajohtaja ja johtokunnan pj. esittelivät satamaa ja sen tulevia investointeja. Listalla sitten kaupungin takaus hyväksyttiin yksimielisesti. Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksistä käytettiin otto-oikeutta Ukin Veden asiassa koskien altaan vedenkorkeutta. Kj. tuo päätösesityksen seuraavaan kokoukseen. Häntä evästettiin perustamaan tmk:n johon tulevat kaikki osapuolet.

Irtautumista LSKKY:stä oli esittelemässä Heikki Vainio. Esitys ja sitä seurannut keskustelu oli lyhyt. Esitin, että kaupungin ja kaupunkilaisten etujen mukaista ei ole lähteä ammatillisessa koulutuksessa uusille teille. Päätösesitykseni oli; esitän ettei aiesopimusta hyväksytä ja merkitään selvitys saaduksi ja asia loppuun käsitellyksi. Siitä äänestettiin ja esitykseni voitti 6-5.

6:n erityisopettajan virka nimikkeen muutos siirtyi jälleen. Samoin ylipitkien työvuorojen sopimus siirrettiin jälleen ja Sari Rantanen tulee kertomaan sopimuksesta. Mikäli aikanaan Kemirassa olisi aina luottamusmiesten ja henkilöstöpäällikön sopimat asiat menneet yhtiön hallitukseen ja siellä asiaa siirretty kokouksesta toiseen, ei olisi hommista tullut mitään.

Sari Rantanen kertoo seuraavassa kokouksessa sairaalaa kohdanneesta organisaatio uudistuksesta. Myös ESH:n hallituksen jäsen Lasse Virtanen avaa päätöstä.