Lista on lyhyt kuin lapsella paita. Eikä muuta merkittävää kuin pöytäkirjojen tarkastuksia. Opetus ltk:n pöytäkirjassa on erään kokouksen pöytäkirja jätetty ltk:n seuraavan kokouksen hyväksyttäväksi. Seuraavasta pöytäkirjassa ei ole merkintää asiaa edes käsitellyn. Nyt on myös kh:n edellisen kokouksen pöytäkirjan jättänyt Birgitta Runola hyväksymättä. Mistään ei selviä miksi? Kyllä kaupungin asiat ovat heikolla tolalla. Pöytäkirjat tarkistetaan seuraavassa kokouksessa äänin 6-5. Pöytäkirja pitää olla kokouksen kulun mukainen. Se on selvää kuin pläkki. Ei kyseessä ole mikään poliittinen päätös. Nyt on esillä 2 pöytäkirjaa joissa on ollut puheenjohtajana Ukipron edustaja. Eivätkö he hallitse kokoustekniikkaa tai luulevatko pöytäkirjan kirjoitusta puheenjohtajan mielen mukaiseksi eikä kokouksen kulun mukaiseksi? Ei näin voida jatkaa. Kyllä toimielimen jäsenten täytyy voida luottaa pöytäkirjan pitämisen oikeellisuuteen.

Kokous ei sitten oikein muuta sisälläkkään. Kaavan laatiminen edistyy. Viime vuoden tilinpäätöstä on jahnattu jo monta kertaa. Osavuosikatsaus sisältää vasta 3 kuukautta ja aloitteet etenevät.