Valtuuston kokous oli lyhyt kuin tytöllä paita. Eikä niistäkään vähistä asioista paljoa päätä auottu. 3 aloitetta tehtiin. Kerran toki äänestettiin. Kaupungin organisaatiosta. Mika Sjöblom teki kh:esityksestä poikkeavan esityksen. joka hyväksyttiin äänin 22-21. Alla esitys

 

  1. Koska uuden organisaation valmistelu ei ole edennyt 
hallintosäännön edellyttämällä tavalla, ja asetettu aikataulu on mahdoton toteuttaa uudistuksien vaatimien muutosten laajuuden ja kaupunginvaltuuston päätösten nähtävilläoloajan huomioon ottaen, kaupunginvaltuusto palauttaa Uudenkaupungin kaupungin uuden palveluorganisaation uudelleen valmisteltavaksi. 

  2. Uudelleen valmistelussa on huomioitava Hallintosäännön muutostarpeet, organisaation elimellinen kytkös talousarvioon sekä hallintosäännön mukainen lautakuntien lausunto-oikeus organisaatiota muutettaessa. 

  3. Lisäksi valtuusto edellyyttää organisaatiouudistukseen liitettyjen virkojen perustamisten ja virkasiirron ottamista uuteen harkintaan uudelleenvalmistelun yhteydessä.1.Koska uuden organisaation valmistelu ei ole edennyt 
hallintosäännön edellyttämällä tavalla, ja asetettu aikataulu on mahdoton toteuttaa uudistuksien vaatimien muutosten laajuuden ja kaupunginvaltuuston päätösten nähtävilläoloajan huomioon ottaen, kaupunginvaltuusto palauttaa Uudenkaupungin kaupungin uuden palveluorganisaation uudelleen valmisteltavaksi.