Kokous oli pitkä ja silti talousarvio jäi kesken ja jatketaan ensi maanantaina. Vahterus-ringin käyttö kouluissa palautettiin.  Vilissalojen 2 tontin vuokra-ajan jatkaminen palautettiin.

Sitten siirryttiin vuodeosastojen yhdistämiseen. Petri Virolainen oli luvannut tulla kokoukseen klo 16. Keskusteltiin . epäselvistä asioista ja Virolaiselle esitettävistä kysymyksistä. Keskeisenä Ukin sairaalan päivystyksen mahdollinen poikkeuslupa. Lupa ei tule ainakaan tämän vuoden aikana joten sopimus vuodeosastojen yhdistämisestä pitää tehdä ilman tietoa luvan kohtalosta. Sopimuksessa on kysymys ainoastaan 3 vuodesta. Vuoden 2019 alussa alkavat sote-alueet toimia. Silloin Ukin päätäntävalta sosiaali- ja terveys asioista päättyy. Sote-alueet päättävät itsenäisesti alueensa asioista.

Silloin myös päivystys loppuu jopa eräiltä keskussairaaloilta. Virolaisen mukaan päivystyksen päättyminen ei tarkoita etteikö myöskin yöllä olisi mahdollista päästä lääkärille alemman tason terveyskeskuksissa. Siihen on Ukissakin 2 mahdollisuutta, jatketaan lääkärinvastaanottoa koko yöksi tai osaksi yötä. Toinen mahdollisuus on, että vuodeosastolla olisi lääkäri paikalla 24/7. Nyt pitää pyrkiä kestävään ratkaisuun joka voisi jatkua myös 2019. Sopimuksen allekirjoittamiseen annettiin kj:lle oikeus.

Sitten siirryttiin talousarvioon. Teksti osaan tehtiin joitakin muutoksia. Huomattavimpana uimahallin saneerauksen aloittaminen 2017 ja Viikaisten koulun 2018. Talousuunnitelmaan ei tule mitään lukuja sillä niistä ei ole vielä mitään tietoa. Käyttötalous käsiteltiin siten, että siitä voi esittää kysymyksiä joihin esitetään viikon kuluttua vastaukset. Jokaisella pj:llä on omat erikoisuutensa. Aiemmin käyttötalous on esitelty muutoksien osalta. Nyt se sivuutetaan aika kevyesti. En muutenkaan pidä nykyisestä kokouskäytännöstä jossa virkamiehillä on etuoikeus puheenvuorojen käyttöön. Hallituksen jäsen saa puheenvuoron mikäli virkamiehillä ei ole mitään sanottavaa. Nämäkin saadut puheenvuorot pääsääntöisesti keskeytetään. Aiemmin puheenvuorot on jaettu pyyntöjärjestyksessä, myös virkamiehet. Etuoikeutetusti virkamiehet ovat saaneet vastata hallituksen jäsen puheenvuoron jälkeen lyhyesti esitettyyn kysymykseen. Tietenkin ennen asiasta keskustelua virkamies esittelee asian tarpeen vaatiessa. Aika turhauttavaa on osallistua nykyisin hallituksen kokouksiin. Myös investoinnit käsitellään ensi maanantaina.

Muut listan asiat hyväksyttiin muutoksitta.