Tänään aloitettiin ensi vuoden talousarvion käsittely valtuustotasolla. Ensin talousjohtaja esitteli budjetin yhteenvedon ja senjälkeen edettiin palvelukeskuksittain. Käyn sitä läpi vain joistain ainakin minulle tärkeistä kohdista. Varmaan tulen siitä vielä kirjoittamaan monet kerrat.

Ugin investoinnit ovat korkeat vaikka uusinvestointeja tekevät vain liikelaitokset. Liikelaitosten ansiosta investointi taso on myös korkea. Vesi, jätevesi, satama, kaatopaikka ja Novida vaativat jo lain määräysten vuoksi investointeja. Vero% on jo maan k-a korkeampi ja vielä esitetään 1% lisää. Tästä huolimatta efektiivinen verotusei juuri nouse. Efektiivisellä % mitataan sitä mitä koko tulosta joutuu veroa maksamaan. Verovähennykset nousevat samaa vauhtia %:n kanssa. Kiinteistöveroja esitetään nostettavaksi 20%.

Investointeihin otamme velkaa 3milj.€. Käyttökate on plussalla. Toisin sanoen emme täytä jääkaappia velaksi. Henkilöstöä kaupungilla on ensi vuonna 907. Nousua melkein 100. Johtuu siitä, että Vehmassalon ja vähän Pyhärannankin terveyskeskuksen henkilöstöstä siirtyy Ugin työntekijöiksi. Ao kunnat maksavat kulut, joten ei siitä tarvitse sydäriä saada. Eläköitymisiä on niin paljon, että kaikki töiden uudelleen järjestelyt voidaan tehdä ilman irtisanomisia. Eniten eläköityy opettajia, sitten perhepäivähoitajia. Perhepäivähoitajat ovatkin ongelma ryhmä. Uusia halukkaita ei löydy.

Lomautuksia ei tule tänä vuonna. Eikä myöskään massivisesti ensi vuonna. Lomautukset ovat ongelmallisia kunnilla. Työt eivät ole vähentyneet vaan tulot. Työllistettyjen määrä laskee 55:stä 44:n. Ei hyvä tilanteessa, jossa työttömyys kasvaa.

Sos- ja terv. keskus on saanut budjettinsa aika mukavasti kehyksiin. Ikävä vaan, ettei se tule toteutumaan. Siellä on muutama heikko kohta. Erikoissairaanhoidossa Ugin menot kirurgiassa ovat 2 kertaiset muihin kuntiin verrattuna. Syitä etsitään ja muutoksia tehdään. Ei liene mahdollista saada menoja muitten tasolle ainakaan vielä ensi vuonna. Budjetti näin on kuitenkin tehty ja saatu 2,1 milj€ säästö. Huostaanotettavissa lapsissa on pudotusta. Ei onnistu. Lisäksi on vielä aikapotti kohdentamattomia säästöjä. Mistähän löytyy?

Vanhainkotien paikkamäärä vähenee 8. Vehmassalon hoivaosaston paikoista luovutaan kokonaan. Villa-Marian paikkoja on vähennetty 2 ja lisää neuvotellaan. Päivähoito toimii päivystys luonteisesti kesällä 7 viikkoa. Kotihoidontuki vähenee, lapset vähenee.  Kotihoidon maksujärjestelmä muutetaan aikaperusteikksi. Edelleen kaikki halukkaat siihen pääsevät. 

Painopistettä vanhustenhoidossa siirretään laitoshoidosta palveluasumiseen. Tavoitteena päästä kokonaan laitoshoidosta. Ensi vuonna näin muutetaan Tyynelä ja Matleena osastot. 

Keskustelua käytiin taas niinkuin ennenkin, että tällä sektorilla pitää siirtyä ennaltaehkäisyyn sosiaalisissa murheissa näin säästetään tulevaisuudessa. Kukaan ei ole siitä erimieltä. Kukaan ei ole koskaan kertonut mistä siihen rahat otetaan. Rahat tarvitaan heti ja mahdolliset säästöt tulevat vuosien kuluttua.

Sivistyspalveluista on jo puhuttu niin paljon, että antaa olla tällä kertaa. Senverran kuitenkin, että Lokalahden Nuortentuvasta ja Saarniston nuorisotilasta luovutaan.