Joistakin viranhaltijapäätöksistä aluksi hiukan keskusteltiin. Sitten päästiin jo oikeaan asiaan. Kalannin keskusta-alueen kehittämiseen. Keskustaan oli tarkoitus tehdä kaavamuutos jolla Pankkitien varteen olisi tullut 4 kerrostaloa. Rosten ehdotti ettei kaavamuutokseen lähdetä, kannatin. Äänestyksen tulos oli 6-4 ettei lähdetä kaavoitukseen. Meidän lisäksi kaavoitusta vastustivat Korhonen, Haapavuori, Aaltonen ja vj. Seppo Maikola. 1 oli joukosta poissa. 

Sitten asioita hyväksyttiinkin pitkä rivi lähes keskustelutta. Pysähdyttiin terveyspalvelujen johtajan  viran täyttämiseen. 6 henkilöä valittiin haastatteluun, jonka jälkeen osa testatataan ja sitten suoritetaan valinta. Talvilomat haittaavat haastatteluja, jotka saattavat siirtyä huhtikuulle. Ei näistä niin paljoa keskusteltu, haastattelijoista sitä enemmän. Loppujen lopuksi selvittiin valinnasta yksimielisesti, ei tarvittu suhteellistavaalia. Ainakin 14 tuli valittua haastattelijoiksi.

Loppu kokousta olikin sitten aloitteita ja muita asioita. Aloitteista keskusteltiin tekemästäni valtuustonkokousten televisiointi aloitteesta. Päätökseksi tuli kj:n esitys yksimielisesti. Konnun aloite varhaiskasvatuksen siirtämisestä sivistyspalvelukeskukseen tuli lausuntojen osalta hyväksytyksi. Varsinaisesti asian päättäminen tulee erikseen hallitukseen ja valtuustoon.