Ekana varsinaisena asiana on viimeksi siirretty varikon autojen hankinta. Rami Arola tulee kertomaan tarpeesta. Esitys on, että hankitaan. Valtuusto ehti jo päättää Terveystalon myynnistä, mutta nyt ostaja on perunut halukkuuteensa. Toiseksi parhaan tarjouksen tehneisiin on otettu yhteyttä ja he ovat edelleen halukkaita ostoon. Heillä tarjous oli runsaat 20 000€ alempi. Tarjous esitetään hyväksyttäväksi. Viimeksi Haverinen ja T. Järvinen esittivät asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Esitys hävisi äänestyksessä. Nyt heidän toiveensa toteutuu.

Jokisivun tienvarteen haetaan räjähdysvaraston lupaa. Miten räjähdyksiä varastoidaan? Tarkemmin lukiessa selviää haettavan lupaa 4800 kg:n räjähdevarastolle. Kalannin Palveluskoti säätiön jäsenten valinta siirrettiin. Silloin oli hieman epäselvyyksiä ilmassa. Nyt esitetään nykyisten jäsenten toimikauden jatkumista hamaan säätiön loppuun asti.

Rauli Rauhala pyytää eroa luottamustoimista terveydellisistä syistä. Pikaista paranemista uskon toivovan koko valtuuston. Suuhygienistien ja koulunkäyntiavustajan toimille esitetään annettavaksi täyttölupa. Sitten täytetään kiinteistöyhtiöiden hallitukset.

Tämän vuoden valtionosuudet merkitään tiedoksi. Ne ovat n. 400 000€ budjetoitua suuremmat ja 2 miljoonaa viime vuotta suuremmat. Ei taida vaikuttaa säästöihin sillä blogissani oli kommentti ettei tulon lisäys ole säästöä. Niinhän se sanatarkasti onkin, tosin oletan sen olevan omiaan tasapainottamaan tai saattamaan budjettia ylijäämäiseksi.

Valtionosuus järjestelmän uudistamisesta esitetään lausunto valtuuston hyväksyttäväksi. Investointi määrärahoihin esitetään muutoksia valtuuston päätettäväksi. Henkilökuljetusten yhteistyösopimus ELY-keskuksen kanssa esitetään hyväksyttäväksi. Satakunnan Ammatti kk:n yhtiöjärjestyksen muutokset esitetään hyväksyttäväksi.

http://uki01.hosting.documenta.fi/kokous/20142468.HTM