Kouluverkkoselvityksessä ei perustella kertaakaan muutostarvetta nykyisellä taloustilanteella. Perustelut lähtevät oppilasmäärä muutoksin ja opetuksellisin perustein. Tottakai muutoksilla on myös taloudelliset vaikutukset. Niistä alla lyhyesti.

Koulujen supistuksella on merkitystä opettajien tarpeeseen.  Ne on laskettu tarkasti 6 vuotta eteenpäin. Keskim. vähennystä on alakoulussa 5 opetusryhmää. Yläkoululla ensisijainen vaikutus on tuntiopettajien tarpeen väheneminen ja heille voidaan osoittaa opetustunteja molemmista yläkouluista. Ryhmiä vähenisi 1-2. Näin opettajien tarve vähenisi 2-3. Palkkakustannuksia säästyisi vuositasolla 300000-350000 €.

Toinen ja keskeinen säästö tulee kiinteistöistä. 6:sta koulukiinteistöstä luopuminen säästäisi ylläpito- ja käyttökustannuksia n. 250000€ vuodessa. Koulujen korjauskustannuksia säästyisi tämän lisäksi seuraavan 5 vuoden aikana n. 500000€.

Ruokapalveluista todetaan, että ruokaa luonnollisesti menee entinen määrä. 6 kouluruokalan kustannukset jäävät pois. Toisaalta jäljelle jääviin keittiöihin henkilökuntaa jouduttaneen ottamaan lisää. 

Kuljetuksiin tulee lisää oppilaita. Kuljetuksissa voidaan tukeutua jo olemassa oleviin kuljetusreitteihin esim. yläkoulujen kuljetuksiin. Lakkautettavien koulujen oppilaista jo nyt osa on kuljetusten piirissä ja kaikilta ei matka edes pitenisi, kääntyy vaan toiseen suuntaan.

Oppilaskohtaisiin tarvikkeisiin ei tule muutosta. Sensijaan koulu kohtaisia säästöjä tulee. Nyt voidaan vähentää yli puolet koulukohtaisista hankinnoista. 

Yhteenvetona, menoja poistuu 1318000€ ja lisääntyy 647000€. Kokonaisuutena arvioitu säästö on 671000€. Laskelmat on tehty myös koulukohtaisesti. En lähde niitä kirjoittamaan, mutta jonkun halutessa sen jostain määrätystä koulusta, voin sen tehdä.