Pulivuotis talouskatsauksen lukeminen hivenen huojentaa mieltä. Monet merkit viittaavat parempaan. Mihinkään levollisuuteen ei ole varaa. Aiotut suunnitelmat on vietävä loppuun. Meno kurin pureminen näkyy, mutta ei se riitä, myös rakenteita on uudistettava. Jatkuvaa kehittämistä  on pidettävä yllä.

Väestökehitys on jo parempaa kuin valtuuston hyväksymässä strategiassa otettiin tavoitteeksi. Selkeästi. Työttömyysaste on alhaisempi kuin muualla Varsinais-Suomessa ja muussa maassa. Lainaa on otettu valtuuston päättämä 5 milliä. Siitä huolimatta emme pysty enää kassavirralla hoitamaan laskujamme. Siihen on jouduttu ottamaan kuntatodistusluottoja ja käyttämään luotollista shekkitiliä.

Kunnallisveron tuotto on laskenut vero%:in korotuksesta huolimatta. Erittäin hankala juttu. Yhteisöveron tuotto on kasvanut ja sen ansiosta ilmeisesti koko vuoden verotulot tulevat olemaan 1,6€ talousarviota suuremmat.

Tulojen ja kulujen vertailu viime vuoteen on vaikeaa sillä nyt taloudessa ovat mukana Vehmassalon ja Pyhärannan terveyspalvelut. Toimintakate on viime vuoden tasolla. Investoinneista on toteutunut vasta 25%. lopullista lukua on vaikea arvioida, sillä ne eivät etene tasaisesti vuoden ympäri.

Liikelaitoksista U:kin Veden talous on toteutumassa ennakoidusti. Plussalle jäädään. Samoin Satama. Sataman investoinnit siirtyvät ensi vuodelle. Jätehuolto tulee jäämään alijäämäiseksi. Käyttö pienenee edelleen. Lisäksi pitää varata 200 000€ vanhan alueen jälkihoitoa varten. Vakka_suomen Vesi ja Novida ovat toteutumassa ennakoidusti.

Verotulojen kasvusta huolimatta tulos ja vuosikate tulevat jäämään talousarviosta ja peikkona on vielä erikoissairaanhoidon menojen kasvu. Se saattaa kasvaa jopa 3milj/€ ennakoidusta.