Alla oleva n. 10 km. purkuputki tulee maksamaan kaupungille n. 10 milj/€

 

Uudenkaupungin Häpönniemen jätevedenpuhdistamon ja Yara Suomi Oy:n lannoitetehtaan puhdistamon purkupaikat siirrettävä kauemmas merelle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Uudenkaupungin Häpönniemen jätevedenpuhdistamon toiminnalle ympäristöluvan. Lupahakemukseen oli liitetty selvitys vaihtoehtoisista jätevesien purkupaikoista. Selvityksessä tarkasteltiin sekä Häpönniemen puhdistamon että Yara Suomi Oy:n lannoitetehtaan puhdistamon purkupaikkojen siirtojen vaikutuksia meressä yhdessä ja erikseen. Samassa yhteydessä aluehallintovirasto antoi päätöksen myös Yara Suomi Oy:n Uudenkaupungin lannoitetehtaan puhdistamon purkupaikan siirtoa koskevasta selvityksestä.

Aluehallintoviraston määräyksen mukaan Häpönniemen jätevedenpuhdistamon ja Yara Suomi Oy:n puhdistamon purkupaikat on siirrettävä kauemmas merialueelle, joka sijaitsee Kirstan eteläpuolella, Vähä-Vehasen länsipuolella ja Syyrinkin pohjoispuolella. Siirrot on toteutettava seuraavissa ympäristölupien lupamääräysten tarkistamista koskevissa päätöksissä määrättävänä ajankohtana, kuitenkin viimeistään vuoden 2021 aikana. Lupia koskevat hakemukset on jätettävä viimeistään 31.3.2017.

Häpönniemen puhdistamon nykyinen purkupaikka on huono, sillä se sijaitsee matalassa, saarten ja pengerten rajoittamassa merenlahdessa, vakituisen ja vapaa-ajan asutuksen läheisyydessä. Nykyisen purkupaikan ekologinen tila on välttävä. Puhdistamon päästöjen vaikutusalue menee osittain päällekkäin Yara Suomi Oy:n puhdistamon ja kipsikasan päästöjen vaikutusalueen kanssa. Purkupaikkojen siirto kauemmas merelle, yhdessä kipsikasan päästöjen meneillään olevan merkittävän vähentämisen kanssa mahdollistaa Uudenkaupungin lähimerialueen tilan pysyvän paranemisen. Päätökset tukevat vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain tavoitteita.