Hallitus oli aika läpihuutojuttu talouden ja tavoitteiden toteutumaa huomioimatta. Muut asiat menivät nopeasti ja yksimielisesti. Tähtinen esitti, ettei mentäisi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen yhteistyöhön, mutta häntä ei kannatettu.

Ei talouden toteutumaankaan enää mitään voi. Keskusteltiin mitä voisi vielä tehdä jatkossa. Plussaakin jonkin verran oli. Asukasmäärä on hieman noussut ja U:kin työttömyys oli eka kerran pariinkymmeneen vuoteen Varsinais-Suomen keskiarvoa parempi. Melkein %:in. Ei se meidän elinkeinopolitiikka ole tainnutkaan ketuille mennä.

Tuloveron tuotto näyttää olevan 0,5 milj/€ ennakoitua parempi ja yhteisöveron tuotto 1,5 milj/€. Verotilitykset ovat nousseet viime vuoteen nähden 4,7%. Tulojen kasvu ei riitä, menot on kasvaneet nopeammin. Soten ylitys on lähes 5 milj/€ ja se tulee lähes kokonaan terveyspalveluista. Loppu vuodesta saattaa kuluvasta viikosta tulla vielä erikoissairaanhoidon osalta melkoinen lasku. Tk:sta on nyt henkilökuntaa lomautettuna. Vuodeosastoille ei voda ottaa nyt uusia potilaita ja he ovat erikoissairaanhoidossa enemmän kuin tuplasti kalliimmilla paikoilla. Samoin esh:n päivystys on nyt kovilla tk lääkärien ollessa lomautettuna.  Lomauttaa vaan piti vaikka kokemuksesta tiedettiin miten tulee käymään.

Investointeja on toteutettu tämän vuoden rahoista toistaiseksi ainoastaan 38,1%. Liikelaitokset ovat pääsemässä tavoitteeseensa. Ainoastaan kaatopaikka on jäämässä hieman alijäämäiseksi. Tämä johtuu siitä, että jälkihoitoa tehtäessä paljastui kaatopaikan vierestä metsittynyt alue entiseksi jätealueeksi. Tämän johdosta jälkihoito ylittyy 230 000€:lla. Pikäaikaista lainaa kaupunki on ottanut 5 milj/€. Koko vuoden tulos on jäämässä 2 milj/€ alijäämäiseksi.