Pöytäkirjojen ja viranhaltijoiden päätöksistä on muodostunut suosittu puhumisen kohde. Nyt ei käytetty otto-oikeutta sillä seuraavassa pykälässä olivat soten palkankorotukset ja siirrettiin nyt viranhaltija päätöksissä ollut korotus sinne. Korotuksista sitten keskusteltiinkin ja pidettiin neuvottelutaukokin. Lopulta korotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

Uusi kuntalaki koskien vaaleja ja uusia organisaatio malleja päätettiin antaa myös valtuustolle tiedoksi. Kokouksen päätteeksi pidettiin seminaari tästä aiheesta ja tämän seminaarin aineisto jaetaan myös valtuustolle.

Vakka-Suomen Sanomien edustajiston kokoukseen valittiin kaupungin edustajaksi Atso Vainio. Häntä evästettiin hallituksen varapuheenjohtajan vaaliin. Edesmenneen Mauri Rostenin tilalle pitää valita Kaarina Wikman. Muut asiat menivät mutinoitta esitysten mukaisina.