Asun Lokalahdella n. 200-300 metrin päässä Ahmasvesi nimisestä järvestä. Järvi on vajaan 3 neliökilometrin kokoinen. Keskisyvyydeltään n. 2 metriä ja syvin kohta 6,5m. Järvi on yhteydessä 3,5 km pituisen Raumanojan kautta mereen. Järven pinta on 20sm korkeammalla merta. 

Perustimme pari vuotta sitten järven hoitoyhdistyksen. Tänään pidimme 2. vuosikokouksen. Viime vuonna päätimme teettää valuma-alue selvityksen. Sen teki Antti Kaseva Turun Ammattikorkeakoulun valvonnassa. Selvitys maksoi vajaat 3000€ ja sen me jäsenet maksoimme kokonaan itse. Seuraava vaihe olisi toimenpide selvitys. Se maksaa 8000€ ja siihen tuskin kokonaan löytyy maksu halukkuutta jäsenistöltä.

Selvitys oli kyllä hyvä ja antoi jo selvät suunnat mistä pahimmat ravinne valumat tulevat. Kasevan mielestä järvi on tyydyttävässä kunnossa ja lievästi rehevöitynyt. Mikä sitten onkin lievää ja tyydyttävää. On järvi paljon lapsuudestani rehevöitynyt. Loppu kesästä uistimeen tarttuu niin paljon kasvustoa, ettei sitä oikein viitsi heitellä. Tällaisia ongelmia ei muutama vuosikymmen sitten ollut. 

Huuhtoumat tulevat niistä lähteistä kuin muuallakin. Typestä 60% ja fosforista 80% tulee maataloudesta. Asutuksesta 3-4% ja loppu on luonnon huuhtoumaa. Asutuksen ravinteiden vähäisyys yllätti. Ainakin minut. Pahinta Ahmasveden tilaan on se, että -70 luvulla kirkonkylään rakennettiin viemäri ja vedet laskettiin puhdistamattomina järveen. Tarvittiin oikeuden päätös ennen kuin Lokalahti suostui rakentamaan puhdistamon. 

Puhdistamon vedet laskevat Raumanojaan ja virtaavat sieltä mereen tai järveen. Kumpaan suuntaan sitten virtaus onkin. Tästä ei mielestäni tule paljoa ravinteita. Parin vuoden sisällä tämäkin loppuu. Kustavi-Ukin viemärin valmistuttua Lokalahden puhdistamo suljetaan ja vedet johdetaan Ugin puhdistamolle.

Ahmasveteen laskevien pelto-ojien suilla on  monilla laajahkot kosteikot. Niihin olisi helppo rakentaa suodatus alueet. Näiden rakentamista tuetaan EU:n varoista ja niiden takana olevien peltojen tuki nousee suodatuksen jälkeen. Tietoa näistä on varmaan liian vähän alueen maanomistajilla. Yhdistys ottikin tavoitteeksen tiedon lisäämisen yhteistoiminnassa muiden alan toimijoiden kanssa. 

Mikäli saamme ravinteiden huuhtoutumisen laskuun, tulee vielä menemään kauan aikaa ennen järven tilan kohentumista. Siihen on pyrittävä.