Vieläkään ei menty yli puolenyön, mutta lähellä jo ollaan. Nyt alettiin tosimielessä lautakuntien pöytäkirjoista ja viranhaltija päätöksistä. Taisi toista tuntia mennä näissäkin. Viranhaltijapäätöksellä on valittu talous- ja henkilöstöpäällikkö Piia Syvänen sotejohtajaksi uuden haun ajaksi. Tämä otettiin hallituksen päätettäväksi päätettiin nopeasti käynnistää vs, sotejohtajan haku.

Lautakuntien päätöksistä otettiin hallituksen päätettäväksi opetus- ja kasvatus ltk:n salainen päätös, jossa esiopetusryhmäkoko kasvatettiin 5:stä 7:n. Tämä olisi johtanut Tiitiäisen jo valmisteleman opetuksen kaatumista. Tiitiäinen ja Tilkkutäkki ovat valmistelleet aiemmin sovitun mukaan ryhmien työtä. Alkuviikosta vanhemmille ilmoitetaan lasten paikat. Tämä olisi asettanut Tiitiäisen mahdollisuuden reagoida uuteen tilanteeseen mahdottomaksi. Päätettiin, että toistaiseksi pidetään voimassa 5.n lapsen ryhmäkokovaatimus ja aletaan valmistella uutta päätöstä ryhmä koon kasvattamisesta.

Valtuustolle esitetään uuden sotejohtajan viran haettavaksi julistamista ja päätettäväksi kelpoisuusehdot. Välillä aina hyväksyttiin asioita suuremmin keskustelemattakaan. Työterveyshoitajan toimen täyttö siirrettiin, selvitetään tarve. Elinkeinopalvelujen laskujen vara hyväksyjän muuttaminen otettiin pois listalta.

Takauksen hyväksyminen Vakka-Suomen Panimokiinteistö OY:lle palautettiin viikoksi uudelleen valmistelvaksi. Parin viikon kuluttua kokoontuvalle valtuustolle asia esitetään.

Kiinteistö Oy Pyhämaan Pientalojen lisämäärärahaksi tämän vuoden talousarvioon kj. teki kokouksessa esityksen. Esytys oli, että valtuusto tekee seuraavat päätökset:

-se myöntää 850 000 euron lisämäärärahan talousarvion investointiosan kohtaan hallinto- ja talouspalvelut/Osakkeet ja osuudet/ tytäryhteisöosakkeet.

-se valtuuttaa kaupunginhallituksen merkitsemään Kiinteistö Oy Pyhämaan Pientalojen osakeannista 850 000 kpl osakkeita a´ yksi (1) euro, ja hyväksymään osakeannin muut ehdot.

-kaupunginhallitus oikeutetaan tekemään tarvittavat toimenpiteet yhtiön maksuvalmiuden ylläpitämiseksi ja sen omistamien tilojen ja asuinrakennusten myymiseksi.

Esitin, että ainoastaan viimeinen kohta hyväksytään. Minua ei kannatettu, joten kj:n esitys tulee sellaisenaan valtuuston käsittelyyn. Loput asiat mentiin juosten läpi.

Tämän jälkeen aloitettiin iltakoulu jossa esiteltiin säästöesityksiä ja keskusteltiin. Ehdotukset tulevat seuraavaan hallitukseen varsinaisesti käsiteltäväksi.