Vastustin Rauma liitos selvitystä alusta asti.Kepu, joka nykyään kertoo vastustaneensa alusta asti, oli myönteinen. Jos kepu olisi tilaisuudessa, jossa olivat paikalla ryhmien pj:t ja vpj:t, selvitystä vastustanut ei sitä olisi koskaan tehty. Heidän intonsa riitti silloin vain minun ilkkumiseeni. Minusta Rauma liitos oli niin mahdoton monista syistä, joita en tässä lähde selvittämään, ettei edes selvitys ollut tarpeellinen.

Taivassalo on toisin. Se kuuluu piiriin, jonka kanssa meidän pitää harjoittaa hyvää yhteistyötä. Tämä riittäisi minulle, mutta heidän halutessaan liitosta, se pitää selvittää. Taivassalo on niin pieni, etten usko sen juurikaan vaikuttavan meidän talouslukuihin. Mahdollisen selvityksen valmistuttua sekin tiedetään ja mutu voidaan unohtaa. Toisaalta en usko Taivassalossa olevan enemmistöä liitoksen kannalla. Silloin on hyvin rakentavaa selvittää missä asioissa voimme harjoittaa molempia hyödyttävää yhteistoimintaa.

Muuten olen sitä mieltä, että meidän luterilaisten pitäisi ryhdistäytyä. Saihan EU-vaaleissa eniten ääniä katolinen ja kärkipäässä top ten listalla oli myös ortodoksi.