Viime aikoina on mennyt niin isoja asioita pieleen, että täytyy ihmetellä asioiden valmistelua. Olen jo pari kertaa kirjoittanut jätevesi asetuksesta. Nyt sitä ollaan uudistamassa ja julkisuudessa käyty keskustelu ei näytä asetusta juurikaan korjaavan,

Vimeksi luin Maaseudun Tulevaisuudesta ettei asetus vaadi kuin 1 sanan korjauksen. Kohta jossa sanotaan ympäristön likaaminen pitää korjata muotoon vesistön likaaminen. Nyt ei kyllä ymmärretä missä on menty pieleen. Olen järven rannalla asuvana huolissani vesistön likaamisesta, mutta järjellisissä mitoissa pitää mennä. 

Selkeästi näkyy, että ojista jotka tulevat pelloilta tai asutuksesta mikä on lähellä rantaa ja oja hyvässä kunnossa  kasvaa osmankäämiä. Tämän pystyy asutuksen osalta korjaamaan maasuodatuksella tai pohjapadoilla. Pelloilta samat pohjapadot ja tai rakentamalla kosteikon hommat hoituu. Mikäli kunta laajentaa verkostoaan niin siihen liittymiseen ovat jo nykyisessä laissa keinot olemassa. Myös tasa-arvo edellyttää vesilaitoksen toiminta-alueen laajennuksia.Eikä vain sinne missä sattuu asumaan kepulainen valtuutettu. Neuvonta on ollut pielessä ja sitä ovat edesauttaneet laitevalmistajat, jotka informoivat asukkaita väärin. 

Mielestäni uuden asetuksen pitäisi vaatia puhdistuslaitteita vain uusilta rakennuksilta. Pitäisi sisältyä rakennuslupaan. Vanhoille riittäisi maasuodatus tai ojissa pohjapadot. Takautuva lain käyttö ei mielestäni meille sovi.

Terveyskonsultin työ taisi olla kovin vajavaista. Mm. leikkaustoimintaa ollaan ajamassa tyksiin vaikka kukaan ei tiedä miten siinä rahallisesti  käy. Nousevatko vai laskevatko kulut. Minulta meni luottamus konsultteihin siinä vaiheessa, kun he esittivät 1-2 lääkärin palkkausta lisää. Siirtymällä samanlaiseen vastaanotto käytäntöön kuin muualla on käytössä, meille tulisi lisää 7-8 lääkärin vastaanotto ajat.