Kh kokoontuu taas pitkästä aikaa maanantaina. Listalla on useita kauaskantoisia asioita, jotka koskevat kaikkia kaupunkilaisia jossain elämänvaiheessa.

Ensimmäinen merkittävä asia on Ugin ja Loimaan välinen sopimus ammatillisesta koulutuksesta. Asiasta on neuvoteltu monien kanssa ehkä jotkut ovat olleet aikakaukaisiakin ennen kokemattomia yhteistyökumppaneita. Eikä Loimaakaan naapuri ole.  Eräät naapurit ovat jo suuresti iloinneet ettemme saa kumppania, näin siinä nyt sitten vaan on käymässä. Sopimuskin täytää ne odotukset ja vaatimukset mitä emme muiden kanssa saaneet läpi. Meille jää hyvä päätäntävalta kehittää itse koulutusta tarpeidemme mukaan.

Seuraavaksi on esillä 9:ssä saaressa olevien vuokratonttien jatkosopimukset. Osa saarista sijaitsee turvallisuusriki alueella. Niitä ei kaavoiteta loma-asunto käyttöön. Jo olemassa olevat rakennukset saavat olla, joten niitä esitetään vuokrattavaksi 20 vuodeksi. Kaavoitettavat saaret vuokrataan 2 vuodeksi.

Sitten on vuorossa "Laajakaista kaikille" hanke. Ugissa on alueita joille ei kaupallisesti ole kannattavaa rakentaa laajakaista verkostoa. Valtio tukee verkon rakentamista näille alueille. Hankkeeseen esitetään osallistuttavaksi.

Kustavi-Uki siirtoviemäri sopimus esitetään allekirjoitettavaksi. Laitila on vaatinut asiaan sekaantumista Vakka-Suomen Veden kautta. Allekirjoittamisoikeus annettaneen Ugin Vedelle.

Sitten on virkajärjestelyjä puisto- ja liikuntapuolella. 3 henkilöä on jäämässä eläkkeelle ja hommia yritetään laittaa siihen malliin ettei uusia työntekijöitä tarvittaisi. Toivottavasti ei vaikuta hienosti hoidettuun kaupungiin ja liikuntatilojen kuntoon ja käyttöön.

Vanhainkodin johtajan viralle annettaneen täyttölupa ja kodinhoitajan viran täyttöön samoin. Pyhäranta neuvottelee eräitten terveyspalvelujen ostosta Rauman kanssa ja on pyytänyt Ugista neuvottelijoita mukaan. Turvallisuussuunnitelmaa tarkistetaan.

Yritysten toimitilat-varauksen käyttöön esitetään muutosta. Varausta on tähän asti käytetty toimitilojen rakentamiseen, ostoon ja korjaamiseen. Nyt esitetään, että em. tarkoituksien lisäksi voitaisiin rahaa käyttää myös kiinteistöyhtiöiden osakepääomaan.

Talousarvio muutoksia esitetään erityisesti erikoissairaanhoitoon ja kuntoutukseen. Vanhan tavan mukaan niihin varatut rahat eivät riitä.  Hallinnon talousarvio ja taloussuunnitelma merkitään tiedoksi. Ne käsitellään sitten koko talousarvion yhteydessä. Terveyskeskuksen talousarviosta annetaan lausunto.

Sitten on lopuksi pitkä rimpsu aloitteita ja tiedotusasioita.