On tässä ollut pari päivää menoa niin ettei juuri ole säälliseen aikaan pc:n vierelle ehtinyt. Ankarat ovat vieroitusoireet. Alla ovat sitten paljon puhutut Ugin yleishallinto kulut. Siitä taas näkee ettei paljoa kannata arvostella ennenkuin luvut aukaistaan. Näiden vertailu joihinkin muihin kuntiin on mahdoton. Emme tiedä mitä kuluja muualla on jaettu muihin hallintokuntiin ehkä kaikilla ei ole mereenkään liittyviä kuluja. Vastaavasti niillä voi olla taas kuluja joita meillä ei voi olla.

Kh:n kulut ovat olleet n. 1milj/€. Tämäkin pitäisi avata. Siellä on mm. yli 0,4 milj/€ eläkemenoja, tulojäämien ja saatavien poistoja n. 0,1 milj/€. Valtuuston menot n. 0,1 milj/€..  Toimikunnat 7 tonnia. Jäsenmaksut n. 150000€  Pääasiassa 2 kohteesta, Varsinais-Suomen liitto ja Suomen kuntaliitto. Verotuskustannukset n. 340000€. Seutukunnan jäsenkuntaosuus n. 120000€. Tekla n. 18000€ ja ympla n. 15000€.  EU-hankkeet n. 260000€. Yleishallinto n. 160000€, arkisto n. 95000€, toimistopalvelut n. 170000€, vaalit n. 32000€, yhteispalvelupiste n. 33000€ ja tiedotus n. 43000€. Henkilöstön kehittäminen n. 53000€, henkilöstöpalvelut n. 320000€, työsuojelu n. 40000€, terveydenhuolto n. 110000€. Työllistäminen n. 122000€ ja YTYÄ projekti 17000€. Tässä nämä pyöristettynä ja pieniä pois jättäen.

Ilmeisesti yllä oleva ei ole oikein selkeää. Alla on yleishallinnon hallinnon kustannukset. Selkeyttääkö tämä vai sekoittaako entisestään?

-Tarkastustoimi             26836

-Hallinto-osasto          543525

-Kaupunginhallitus     556024

-Kaupunginvaltuusto    96494

-Talousosasto             843856

-Jäsenmaksut             156053

-Verotuskustannukset 336961

-Tekninen ltk                   18704

-Ympäristö- ja lupa ltk   15109

-Ystävyyskaupunkitoiminta 3101

-Toimikunnat                      6777