Alkuverryttelyn jälkeen on ranta-asemakaavoja jotka esitetään asetettavaksi nähtäville 1 lukuunottamatta. Pamprinniemen ranta-asemakaava on iso, aluetta yli 100 ha ja rantaviivaa 9 km. Kaupunkisuunnittelu katsoo ehdotuksen olevan ristiriidassa kaupungin käytännön kanssa eivätkä ole perusteltuja. Tästä esitetäänkin pyydettäviksi osallisten, ELY-keskuksen, maakuntaliiton ja maakuntamuseon lausunnot.

Ketunkalliolta esitetään varattavaksi ja vuokrattavaksi Doopel OY:lle asuntorakentamiseen. Tontin suuruus ei käy papereista esille kuin kartasta mittaamalla. Rakentaminen on lähtenyt vauhdilla liikkeelle sillä pari muutakin varausta on listalla ja Seger haluaisi lunastaa tonttinsa. Ankarasti on surtu ettei Ukiin rakenneta asuntoja, nyt niitä on tulossa pilvin pimein. Eikä tässä ole mennyt kuin vuosi autotehtaan uutisista. Rakentaminen vie aikaa tarvitaan monia päätöksiä ja suunnitelmia. Vuosi ei ole tavaton aika.

Sitten on juoksevia asioita. Tavanmukaan pitkä lista täytettävistä tehtävistä. Viimein osavuosikatsaus on positiivinen.