Kokous alkaa kaupungin johtavien virkamiesten selityksillä. Ensin Sari Rantanen kertomaan AVI:n kirjeestä vanhustenhoidon valvonnan ohjauksesta. Sitten Arvela-Hellen kertoo Kalanti-talon tilanteesta. Varsinaiset asiat alkavat esityksellä Prykin tontin vuokrauksesta Kati Vanhaselle 30 vuodeksi.

Sitten on kaupat VPK:n kanssa. Vuokrataan tontti VPK:lle paloaseman läheltä 50 vuodeksi. Samalla ostetaan VPK:n paviljonki antamalla vuokrattavalle töntille vuokranmaksusta vapautus vuoteen 2032 asti. Vuokra on nykytasolla 794€ vuosi. Sitten tulee esille rautatieasema. Sen on ostanut Erik Heilä 88 000€ hintaan. Nyt Heilä on sopinut myyvänsä 4 ha:n tontista kaupungille 3,32 ha 55000 eurolla. Heilälle jää rakennukset ja niiden tontti. En oikein ymmärtänyt esityksen mukana olevaa karttaa. Kaupunki ostaa alueen tulevaa henkilöliikennettä varten. Koska tulee siitä voi vain esittää arvailuja. Salmen kartanon maille on varattu alue Kiukaisten radan liikennetä varten. Eikö se alue sopisi paremmin asemalle?

Sitten on asemakaavan muutos satamassa. Sitä muutetaan niin kiivaaseen tahtiin etteikö olisi jo parempi tehdä niin kuin kaavoituksessa kuuluu. Suunnitella alue tulevaisuutta varten. Kainpirtin alue pitäisi tarkastella kokonaisuutena. Nyt toisesta reunasta syödään aluetta ja toisesta laajennetaan runsas aari kerrallaan. Satamasta esitetään myös myytäväksi paviljonkin alusta ja ostettavaksi katualuetta.

Sitten on Sundholman Varesmaan ranta-asemakaavan muutos. Vähäinen. Sitten on kalankasvatuksen kehittämisen suunnittelu pääasiassa EU:n varoin. Hanke on tiedoksi. Toivottavasti kh:n jäsenet vielä miettivät aiemmin lausumiaan. Ukin sisäsaariston olevan erityisen sopiva kalankasvatukseen. Tutkimuksien mukaan sisävedet ovat erittäin huonoja kalankasvatukseen. Kalaa pitäisi kasvattaa avomerellä virtaavissa paikoissa.

Sitten on ELY-keskuksen vaatima vakuus 120 000€ Munaisten kaatopaikan jälkihoidolle. Sitten päätettäneen liittyä Turun seudun hankintayhteistyöhön kirjaston osalta. Muut kilpailutetaan.

Siinä asiat sitten olivatkin. Olihan jälleen kerran pitkä rivi työpaikkojen täyttöä. Niitä ei ole tällä valtuustokaudella kriittisesti tarkasteltu. Onhan meillä rahaa.