Tänään oli 3 kokousta peräjälkeen. Ekana hallituksen kokous. Virkamiesten päätösluettelossa oli salaiseksi merkattu päätös, josta esittelijä totesi, että sen voi hänen puolestaan julkistaa. Kyseessä oli Leena Arvela-Hellenille, Mika pihlajaniemelle, Ari Karppiselle ja Timo lehtoselle maksetut kannustuslisät 5000€ ja 3X1500€. Lokalahdelta ostettiin 2008 tontti rautakaupan rakentamista varten. Hinta oli silloin 11300€, nyt esitettiin tonttia takaisin kaupungin ostettavaksi 11 865€:n hinnasta. Kj. muutti päätösesityksen siten, että tontista maksetaan 11 300€. Tämä hyväksyttiin. Lapsipalvelun toimien täyttölupa palautettiin. Viime kokouksessa päätettiin, että näiden lupien esittelyssä pitää olla vaikutus talouteen näkyvissä. Sitä ei ollut.

Tämän jälkeen kokoontui säästöryhmä ja vielä illalla valtuusto. Valtuuston kokous oli lyhyt. Päätteeksi kertoili kj ajankohtaisista asioista, ettei tarvinnut lähteä saman tien kotiin.