Kerrankin on esityslistalla pituutta kuin nälkävuodella ja vieläpä tärkeitä asioita. Kotihoitoon palkataan geronomi. Seuraavaksi osallistuminen valtakunnallisen työterveysyhtiön perustamiseen. Kehitysvamma-alan tukikeskukseen lausuttutaan pari valittua sanaa.

Merkitään tiedoksi opetus- ja kasvatuslautakunnan päätös keskustan päiväkotiverkko suunnitelmasta. Verkosto pidetään ennallaan ja päiväkodit korjataan hintaan 1,8 milj/€. Rakennetaan uusi 75 paikkainen päiväkoti Viikaisten mäelle jonka kiinteistön ylläpito kustannukset 20 000€/v. Elinkaarikaari hankkeen konsultiksi esitetään WSP Finland. Homman hinnasta ei ole halaistua sanaa.

Kuvataideseuran aloitteesta esitetään ostettavaksi Alinenkatu 24 kiinteistö 160 000€ hintaan. Aittarannan uusittu asemakaava esitetään näyteltäväksi. Kaatopaikan seudun kaava esitetään uusittavaksi.Katuvalaistuksen uusimisen toinen vaihe esitetään toteutettavaksi hintaan n. 130 000€. Mältitien kevyen liikenteen väylä esitetään rakennettavaksi, 152 000€:n hintaan. Hiun kunnallistekniikan 3: vaihe esitetään rakennettavaksi 630 000€ menisi tähän. Seikowin päiväkodin julkisivu korjattan ja maalataan, n. 140 000€.

Asemakaavoituksen laatimisen yhteistyötä esitetään jatkettavaksi Rauman kanssa. Arkistointiin otetaan uusi järjestelm . n. 40000€ hintaan. Yleiset hankinta säännöt hyväksyttäneen. Ensi vuoden talousarvion laadintaan annettan ohjeita.

Onpa listalla summia toisensa perään, mitähän kompuutteri saisi yhteensä. Onneksi niitä ei tarvitse maksaa sillä rahat ovat talousarviossa,