Torstai-iltana oli hallituksen iltakoulu jossa keskusteltiin mm. elinkeinopoliittisesta ohjelmasta ja asunto tilanteesta. Jälkimmäinen on ratkeamassa kaikkien hyväksymällä tavalla. Elinkeino ohjelmastakin lienee tulossa kelvollinen laitos.

Varsinaisista asioista aloitetaan kaatopaikalla. Kaatopaikan YVA:sta esitetään annettavaksi myönteinen lausunto. Kyseessä on Lassila&Tikanojan jätteiden käsittelylaitos. Sitten lausutaan kuntalain luonnoksesta. Tuula Mohtaschemi ja Veera-Kristiina Pirilä vaihtavat maisemaa, joten heidän luottamustehtäviinsä tarvitaan uudet henkilöt.

Viimeksi siirretty opiskelijahuoltolain aiheuttamat temput käsitellään seuraavaksi. Lastenhoitajan homman määrä-aikaiseen täyttöön haetaan lupa. Teknisen johtajan viran täyttö on taas esillä, mutta listassa ei ole mitään uutta. Vakka-Suomen taideyhdistys hakee kaupungilta saamalleen laina vuoden lisä-aikaa takaisinmaksulle.

Harkinnan varaista köyhäin apua valtiolta esitetään haettavaksi 1,6 milj/€. Elinkeino ohjelman tavoitteet pitäisi hyväksyä ja valita kaupungin edustaja ohjausryhmään.

LISÄÄ: Vammaispalveluohjaaja on jäämässä eläkkeelle ja hänen paikkansa esitetään täytettäväksi toistaiseksi.