Viikolla ilmestyi parikin mielenkiintoista terveydenhoito juttua. Toinen oli tohtorin väitöskirja yksityisestä ja kunnallisesta terveydenhoidosta. Toinen Lääkäriliiton tutkijan juttu. En ole tietenkään tohtorin väitöskirjaa lukenut, ainoastaan lehdissä olleita otteita siitä.

Kirjassa on havaittu melkoinen ristiriitaisuus lääkärien ja heidän jäsenjärjestön Lääkäriliiton asenteissa siihen kumpi terveydenhoidon hoitaa yksityinen tai kunnallinen puoli. Miten tällainen ristiriita on mahdollista? Ehkä yksityiset lääkärit ovat aktiivisempia edunvalvonnassa ja äänestävät omat edustajansa etuja valvomaan.

Lääkärien enemmistö pitäisi nykyisen järjestelmän voimassa, kun taas liitto ajaa kunnallisen terveydenhoidon purkamista. Tutkimuksen mukaan työteho julkisella puolella on viety äärimmilleen. Miksi meillä olleet konsultit kertovat asian olevan U:kissa toisin?

Lääkäriliiton pj:n mukaan keskustelussa sekoitetaan usein termit rahoittaminen, järjestäminen ja tuottaminen. Liiton mielestä 2 ekaksi mainittua pitää säilyttää yhteiskunnalla. Tuottaminen pitäisi kilpailuttaa ja keskittyä siihen kuka pystyy samalla rahalla tuottamaan parhaan laadun.  Epäilen mahdollisessa kilpailutuksessa laadun jäävän sivuseikaksi. Hinta ratkaisee. Laadun mittaaminen puolueettomasti on vaikeaa.

Lääkäri pula terveyskeskuksissa on tutkimuksen mukaan helpottunut. Puolella ei ole vajetta ollenkaan. Suuren lääkäripulan alueilla asuu enää 130 000 ihmistä, kun heitä vuosi sitten oli vielä puoli miljoonaa. Lääkärien koulutusta lisättiin 2003 ja Suomeen muuttaa 50 lääkäriä vuodessa.  Tämä näkyy U.kissa sairaalassa. Tk:ssa ei taida olla ulkomaalaista lääkäriä.  

Hyvään suuntaan siinä ollaan menossa. kyllä lääkärien virat pitäisi olla täytettyinä. Tässä auttaa varmasti osaltaan sekin, että lääkärien tehtäviä on siirretty sairaanhoitajille.