Ekana asiana oli varikon hankinnat. Monien vaiheiden jälkeen kj. poisti asian listalta. Raimo Aarras oli pyytänyt kaupungille lahjoittamansa 56 teoksen kokoelman takaisin itselleen. Näin päätettiin tehdä.

Sitten päästiin hallintosääntöön joka saatiin vihdoin valtuuston päätettäväksi. 3§ Palveluorganisaatio, lisättiin; organisaatiosta päättää hallitus lautakuntia kuultuaan. 5§ Lautakunnan yleinen ratkaisuvalta lisättiin; ltk valitsee alaisuudessaan olevat henkilöt, tämän vallan se voi delegoida. 10§:ssä oli, että tarkastus ltk antaa kertomuksensa valtuustolle viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä, tämä muutettiin 2:ksi viikoksi.

11§ Kaupunginjohtajan ratkaisuvalta lisättiin, kj. johtaa hallitukselle ja valtuustolle tulevien asioiden valmistelua. 35§ Henkilöstövalinnat lisättiin; lautakunta valitsee alaisuudessaan olevat henkilöt. 37§ Palvelusuhteen päättyminen ja lomautus aiheutti pitkän keskustelun ja 2 äänestystäkin. Vasemmisto olisi halunnut lomautuksen valtuuston päätettäväksi. Oikeisto ei halunnut ja näin menetellään äänin 6-5. Tilanne jäi siten entiselleen, valtuusto tekee päätöksen jonka ainoa toteuttamistapa on lomautus ja hallituksen toteuttamisen jälkeen syyttää hallitusta lomautusta. Näin tekee vastuullinen päättäjä. 

38§ Virka- ja työsuhteen ehdot lisättiin, palkkauksen muutoksista päättää esimiehen esimies. Näin menee sääntö valtuuston päätettäväksi.

Tänään julkisuuteen tulevana asiana oli säästöt. Perusteellisesti valmistellut säästöt hyväksyttiin pitkän keskustelun ja yksityiskohtaisen käsittelyn jälkeen. En läden niin pitkää rotlaa tänne kopioimaan. Se tulee kaupundin Internet sivuille. Lisäksi päätettiin, että säästöryhmä pitää mahdollisimman nopeasti kokouksen jossa pöytäkirjataan yt-neuvottelujen päättyneen. Listan lisäksi oli kj:n esitys 400 000 euron säästöistä henkilöstöä irtisanomalla. Tämä siirrettiin kunnes kj. tuo tarkennetun esityksen.

Säästönä oli myös, että Viikaisten koulun remontissa varaudutaan Kalannin koulun 6-9 luokkien siirtämiseen Viikaisiin. Tästä tulisi säästöä 350 000€/vuosi. Tämä asia siirrettiin valtuuston talousseminaariin.

http://uki01.hosting.documenta.fi/kokous/20142451.HTM

Muissa asioissa tuli esille lomautusten aiheuttaneen kymmenien tuhansien eurojen lisäkulut siirtoviivemaksun muodossa. Esimiesten tulee purkaa lomautukset siltä osin, kun ne aiheuttavat siirtoviivemaksuja. Tämä lisä kustannus tiedettiin jo vanhasta kokemuksesta ja esimiesten tiedotuksista ennen päätöksentekoa, mutta enemmistö löi päätään Karjalan mäntyyn.