Valtuustolla oli ennätyspitkä lista. Ekaksi oli strategioita ja ohjelmia. Niistä käytettiin useita puheenvuoroja, mutta muutosesitystä ei tehty. Epäilin ettei näihin sitoutuminen ole kovin vahvaa. Lienevätkö kaikki edes lukeneet. Esim. kotuttamisohjelman toteuttaminen on julkisuudessa ja toreilla käytyjen keskusteluiden pohjalta kaikkea muuta kuin yksimielinen vaikka valtuustossa ei käytetty yhtään puheenvuoroa ohjelmaa vastaan.

Näiden strategioiden jälkeen oli pitkä lista vastauksia aloitteisiinsa. Näistä ei taidettu käyttää muita puheenvuoroja kuin mitä muutamat valtuutetut kehuivat omia aloitteitaan.

Uusia aloitteita jätettii 4. demarit kolme; nopeusrajoitus Suurikkalassa, työn muistomerkki ja palveluseteli. Omani käsitteli hallituksen lainkuuliaisuutta. Mietin kh:n kokouksen jälkeen asian ottamista esille valtuustossa. Välillä jo olin jättämässä asian esille nostamista, mutta keskusteluissa sain kehoituksia asian esille tuomisesta. Näissä keskusteluissa sitten päädyttiin aloitteeseen ja sen allekirjoittikin 23 valtuutettua. Alla aloitteeni.

 

Kaupunginhallitus on lyhyessä ajassa 2 kertaa selkeästi poikennut kuntalaista. Viimeksi jopa kumosi valtuuston tekemän päätöksen. Hallitus tarkistaa valtuuston tekemien päätösten laillisuuden ennen toimeenpanoa. Hallituksen tekemien päätösten laillisuutta ennen toimeenpanoa ei valvo kukaan. Ainoa tie päätöksen muuttamiseen on oikaisuvaatimus ja sitä kautta hallintovalitus. Tämä tie on niin aikaa vievä, ettei tehtyihin päätöksiin voi enää vaikuttaa. Tähän perustuen hallitus onkin ilmeisesti valinnut laittomuuksien tien.

Suomen perustuslain 2§:n mukaan oikeusvaltioperiaate lähtee siitä, että julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Hallinnon lainalaisuus todetaan perustuslain 2§:ssä sillä tavoin, että kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Viimeksi mainitun voidaan katsoa tarkoittavan sitä, että voimassa olevia menettelysäädöksiä ja määräyksiä noudatetaan.

Esitämme, että seuraavaan valtuuston kokoukseen otetaan asialistalle keskustelu kaupunginhallituksen lainkuuliaisuudesta.

esta.