Kouluverkkouudistus siirrettiin joulukuun kokoukseen äänin 24-19.

Kaupungin omistamissa saarissa olevien kesämökkitonttien vuokratasoksi hyväksyttiin hallituksen esitys äänin 22-21. 

Kapungin talouden toteutuminen1-8 kk:n hyväksyttiin äänin 23-20. Vastaehdotuksena oli elinkeino-osaston ylityksen selvittäminen ja selvityksen tuominen valtuustoon.

Vero%:it määrättiin esityksen mukaisiksi 2 äänestyksen jälkeen. Viimeksi olivat vastakkain 20,25% ja 19,75%. Korkeampi hyväksyttiin äänin 25-18.

Tontonmäen talojen lainatakaus hyväksyttiin äänin 32-10.

Muut esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

Ennen valtuustoa hallitus kokoontui lyhyeeseen kokoukseen. Siellä hyväksyttiin Tontonmäentalojen kiinteistöyhtiön perustamissopimus ja yhtiöjärjestys äänin 9-2.

 Viikaistenkoulun keittiön peruskorjaus vuodelle 2011 hyväksyttiin äänin 7-4.