Olen jo kerran kirjoittanut aiheesta, mutta edelleen asiasta käydään vilkasta keskustelua ja usein pelkillä oletuksilla. Nyt kopioin tänne Nikkarin kirjoituksen jonka levittämiseen hän on antanut luvan. Toivottavasti tämä lisää enemmän tietoa kuin hämmennystä.

 

 

  • Tässä alla vielä vahvistusta siihen, että LSJH ei siis päätä, kuka meillä kiinteistönomistajien jätteet kuljettaa, vaan kiinteistönomistaja päättää ihan niin kuin ennenkin. Erona on vain se, että kun jätteet ennen vietiin Tukholmaan, Tallinnaan ja Kokkolaan, mahdollisen liittymisen jälkeen ne viedään Saloon – kuljetushinnat halpenevat ja kaupungin ei enää tarvitse panostaa henkilötyötä jäteasioihin = 1/2 henkilötyövuoden säästö vuodessa = n. 25 000 €.
  • jätehuoltomme tekee tappiota tällä hetkellä n. 100 000 vuodessa eli emme täytä jätelain 34§:n edellytyksiä. Jätemaksussa on siis 13 – 15 % korotuspaine nykyisellä käytännöllä.

 

  • Yritystemme Helistölän ja Remeon ei tarvitse olla huolissaan omasta bisneksestään. He määräävät edelleen kuljetushintansa itse.

 

  • Mikäli Uusikaupunki liittyy osakkaaksi, se ei käytä euroakaan osakepottinsa lunastamiseen. Jätehuoltomme arvioidun liikearvon (KPMG) n. 605 000 €,  katsotaan kuittaavan omistuksemme eli liiketoimintamme siirtyy näin LSJH:lle. LSJH maksaa vuodessa n. 6 – 12 %:n tuottoa pääomalle.

 

  • Lassila & Tikanojalle olen lähettänyt lausuntopyynnön asiasta ja kutsunut koolle yhteisneuvottelun L&T: ja LSJH:n kanssa, jotta tuo alla olevassa viestissä mainittu välivarastointipaikka voisi olla Munaistenmetsä. Tällöin kaupunki saisi tuplahyödyn.

 

  • Siirtyminen tapahtuu aikaisintaan vuonna 2022 lokakuussa, jos en onnistu neuvottelemaan tuosta LSJH:n ja Lassila-Tikanpojan yhteistyöstä niin, että kaikki hyötyisivät.

 

  • Käynnissä on myös lainsäädännöllinen valmistelu siitä, että kunnat velvoitettaisiin itse hoitamaan jätehuolto eli siirryttäisiin kaupungin kilpailuttamaan jätehuoltoon. Jos olemme yksin erillisenä saarekkeena täällä Varsinais-Suomessa ja lakimuutos astuu voimaan, olemme tilanteessa, jossa jätehuoltomme tulee kustantamaan huomattavasti enemmän. On huomioitava myös, että myöhemmin on tuskin mahdollisuutta enää liittyä LSJH:N, kun heidän kapasiteettinsa Salon jätteenpolttolaitoksen osalta tulee täyteen (mm. loimaan seutua ei enää otettu mukaan). Tilanteessa olemme yksityisten jäteyritysten hinnoittelun armoilla ja tämä saattaa olla myös näiden parin yksityisen jätehuoltoyritysten järjestämien tilaisuuksien lobbauksen tarkoituksena.

 

  • Lisäksi ajattelen näin: Jos haluamme toteuttaa strategiaa ja saada kaupungille muuttovoittoa ja kiinnostavuutta, pitää meidän olla mukana yhteisissä pöydissä ja olla osana Turun seudun kasvua. Jätehuoltoyhteistyö on yksi asia olla osana yhteisöä ja päästä puhumaan muistakin mahdollisuuksista.

 

Lopuksi toivotan kaikille oikein hyvää juhannusta

 

Viestin saa välittää myös eteenpäin.

 

Jari Nikkari