Kokous oli ennen kokemattoman lyhyt, puheenvuoroja oli vain ryhmäpuheenvuorot. Jari Valkonen teki aloitteen. En lähde siitä yksityiskohtaisesti kertomaan sillä en tehnyt muistiinpanoja ja tulkintani saattaisivat olla vääriä. Sen verran, että hän oli huolissaan pakolaisten kohtalosta ja kaupungin tiedotuksen heikkoudesta. Alla pitämäni ryhmäpuheenvuoro.

 

Olemme eläneet välivuoden ja siirrymme suuren uudistuksen valmistautumisvuoteen. Kuntien toimintaan on tulossa suurimmat muutokset kuin koskaan. Nyt pitäisi osata valmistautua tulevaan. Sosiaali- ja terveysalat poistuvat kunnilta niin ettei jää mitään toimivaltaa niihin. Monet kunnat ovat valmistautumisessa pitkällä. Niillä on menossa jo rakennusvaiheessa tai suunnittelussa ennen näkemättömän paljon investointeja. Niillä pyritään varmistamaan lähipalveluja. Heikossakin taloudellisessa asemassa olevat pystyvät nyt investoimaan. Korot ovat nollassa, lyhennyksiä ja käyttökuluja ei paljoa ehdi 2-3 vuodessa tulemaan.  Sen jälkeen kulut hoitaakin isompi yhteisö. Maailman lopun politiikkaa nyt monissa kunnissa harrastetaan.

Meidän valmistautumisemme on jo osittain myöhäistä. Olemme valmistautuneet valmistellen palveluja tulevaisuuteen. Se on tietenkin mitä tärkeintä, mutta investointejakaan ei saisi unohtaa. Meillä ei mielestäni ainakaan terveyspuolella ole tarvetta uuden rakentamiseen, mutta saneerata pitäisi paikat tulevien vuosikymmenien tarpeisiin. Vielä ehdimme ja se onkin tulevan vuoden ehkä tärkein tehtävä. Siihen ei vielä tarvita ensi vuodelle merkittäviä varoja. Selvitetään mitä pitäisi tehdä ja asioiden selkiinnyttyä voimme varata suunnittelurahoja lisätalousarvioihin.

Käyttötalouteen Vasemmistoliitolla ei ole muutosesityksiä, mutta jotkut asiat kaivelevat. Erityisesti talousarvion tapa jolla talousarvio tasapainotettiin. ESH:lta  vähennettiin 150 milj/€ (oikea luku 150 000€). Käytännössä se on pelkkä ilmaan huitaisu. ESH laskuttaa kaiken laskutettavan meiltä ja me maksamme. Loppuvuodesta saamme  sitten lisätä budjettiin 150 milj mikäli asiat menevät ESH:n talousarvion mukaan.

Kaupunkisuunnittelussa olemme ottamassa askeleen jota olisi jo pitkään kaivattu. Aloitetaan yleiskaavan päivitys. Kaupunkia on jo pitkään rakennettu siten, että grynderi ilmoittaa mihin puistoon haluaa rakentaa ja sitten muutetaan kaavaa. Homma on mennyt päinvastoin. Kaavaa tehdään rakentamisen mukaan eikä suinkaan rakenneta kaavan mukaan.

Investoinneissa otetaan kantaa lähivuosien suuriin investointeihin. Siellä kh esittää prioriteetti järjestykseksi, ensin uimahalli sitten Viikainen. Paljon pitää investoida sillä soten saneerauksetkin ovat erityisen kiireellisiä. Toivottavasti investointeja pystytään käsittelemään järjellä ja maltilla.

Eroon pitää päästä ajattelusta, päätökseen pitää saada meidän puolueen puumerkki. Siitä on tullut kaupungille kallista. Tässäkin talousarviossa on esimerkki. Keväällä pyydettiin urheilukentän huoltorakenuksen rakentamisen 180 000€:n määrärahaan 70:tä tonnia lisää. Valtuusto päätti rahan riittävän. Mahdoton mikä mahdotonta ja nyt esitetään kaksinkertaista määrärahaa. Mielenkiintoista mitä nyt päätetään.

Nyt suunnitteluun otettavien uimahallin ja Viikaisten lisäksi meille on kertynyt paljon investointeja ja korjausvelkaa kädestä suuhun elettyinä vuosina. Varikko pitäisi siirtää mikäli viereen tulee asuntoalue ja varikon alueelle tulisi palveluja. Kirjasto odottaa saneerausta, sisäurheilutila tarvitaan myös välttämättä jne. Asuntojen rakentamisesta en puhu sillä se ei mielestäni kuulu kaupungin tehtäviin. Kaupunki huolehtii kaavoituksesta, tontti varannosta ja tonttien infrasta. Markkinatalous huolehtii rakentamisesta.  Antaa nyt investointi luettelon enemmän jatkamisen olla ettei ihan masennuta.

Kyllä tarpeita riittää. Nämä investoinnit ja palvelujen kehittäminen ovat välttämättömiä pitääksemme kaupunkimme haluttavana asuinpaikkana. Työpaikkojen kehittyminen on aika hyvällä kantilla muihin kuntiin verrattuna. Ei tulevaisuutemme hassummalta näytä. Se on meidän käsissämme.