Alkuverryttelyn jälkeen eka asia on ikävä. Vainio on ilmoittanut lopettavansa puolet liikenteestään Uki-Turku. Liikenne pyritään pitämään entisellään kustannujaolla ELY-keskus 60%, Uki 30% ja Vehmaa 10%. Kirstan saari on lähes kokonaan Ukin omistuksessa. Nyt on kuolinpesä tarjonnut runsaan 2 hehtaarin tonttiaan kaupungille 10 500 € hintaan. Saari ja ympäristön pienet saaret ovat VR-aluetta.

Heikkalanpään rantakaava asetetaan nähtäville kuulemista varten. Kukaisissa Saukon ranta-asemakaavan käynnistys paperit asetettaan nähtäville. Sama homma Kuljussa.

Tietohallintopäälliköksi haastetteluryhmä esittää yksimielisesti Pauli Lehtosta. Hän on tietoliikennetekniikan insinööri, 38 v ja asuu Askaisissa. Tällä hetkellä hän on Raision järjestelmäpäällikkö. Kulttuurikoordinaattori Rauno Melos on jäämässä eläkkeelle ja hänen hommansa täyttöön annettaneen lupa.

Ymplan päänvaivana on ollut erään vehmaalaisen valittelu. Nyt juttu tuli kh:lle, liitteitäkin on toistakymmentä. VSV:n yhtiökokoukseen nimetään kaupungin edustaja.

2. ekan kuukauden osavuotiskatsaus osoittaa väkiluvun kääntyneen kasvuu, kasvua 42 sielua. Taloudellisesti alkuvuosi on mennyt arvion mukaan. Sitten vielä sekalaiset asiat.