Kokouksen aluksi Taitoa-yhtiön edustaja kertoili yhtiön talous- ja henkilöstöpalveluista. Viranhaltija päätöksistä keskusteltiin pitkään Kiinteistö Oy Pyhämaan Pientalolle annetusta lainasta. Keskusdtelussa selvisi mm., että rantaan rakennetaan polkutasoinen tie. Sen pituus on 800 m. ja kulkee osan matkaa pururataa pitkin. Rantaa ei ruopata eikä laituria rakenneta. Pihatöitä tehdään ainoastaan etupihalla. Esitin hallitukselle annettavaksi selvitys yhtiön tilasta. Se saadaan ensi maanantaina. Päätösesitykset hyväksyttiin muutoksitta ja aikavähillä puheilla. Tiedotusasioissa oli ettei Lokalahdelle tulevat tuulivoimalat tarvitse YVA-selvitystä