Hallituksen kokous oli lähes kokonaan kaava-asioita ja niistä harvoin enää tulee hallituksessa kiistakohteita. Niitä on niin pitkään valmisteltu tai ovat menossa valmisteluun, ettei ole tarvetta niihin puuttua. Usein ovat myös niin spesiaali kysymyksiä, että on tyydyttävä valmisteluun.

Tai mitä sanotte seuraavasta pätkästä eräässä valituksessa: Valittajan mielestä Uudenkaupungin päätös Ison Koiluodon-Kutkumaan kaavasta on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja on päätöksenä kuntalain, maankäyttö- ja rakennuslain, luonnonsuojelulain, vesilain ja Euroopan Unioinin säädösten vastainen. Heikoilla on valittajan oikeusturva, kun maallikot antavat lausunnon tästäkin asiasta.

Osallistumisesta Lounaisrannikon kehittämisvyöhykkeen toimintaan Tähtinen esitti ettei osallistuta. Häntä ei kannatettu. Valtuutettu Juha Aaltosen ym. aloitteeseen ylimääräisestä valtuuston kokouksesta ei pidetty tarpeellisena. Tässä yhteydessä keskusteltiin säästöohjelman aikataulusta ja päätettiin pitää valtuuston iltakoulu seuraavan kokouksen 27.9. yhteydessä. Siinä kerrotaan ja on myös tilaisuus keskustella konsulttien esityksestä ja tietenkin tuoda esiin mahdollisia ideoita. 

Soijatehtaan johtoryhmä esittelee hallitukselle tämän hetken tilanteen 13.9. Tontonmäessä alkaa eka talo olla valmis ja seuraava tulee keskiviikkona. Siinä se sitten oli taas oli yksi päivä pulkassa.