Nimenhuudossa todettiin Muutos ryhmän olevan jälleen kerran kokonaan poissa. Ekana varsinaisena asiana oli säästöistä johtuvien raha muutosten tekeminen talousarvioon sekä säästöjen aiheuttamat palvelujen muutokset. Valtuusto oli joulukuussa velvoittanut hallituksen tekemään säästöt ja tuomaan niiden talousarvioon aiheuttamat muutokset valtuuston päätettäväksi.

Kaikki eivät ymmärtäneet joulukuussa tekemäänsä päätöstä. Nyt ei enää päätetty säästöistä vaan sen seurauksien vaikutuksesta talousarvioon. Heikki Wala ehdotti Pertti Haverisen kannattamana ettei määräraha muutoksia hyväksytä. Toisin sanoen olisi jätetty talousarvio oikaisematta kunnes tilinpäätöksessä vasta olisi tulleet oikeat luvut. Tällä ei sinänsä olisi ollut mitään merkitystä, mutta talousarvio jota säännöllisesti seurataan olisi ollut virheellinen. Walan esitys hylättiin äänin 37-5. Haverinen esitti samaa eräisiin muihin kohtiin, mutta häntä ei kannatettu.

Vanhusten palvelusetelin käyttöön otosta keskusteltiin pitkään. Ennen kokousta oli talousarvioseminaari jossa kerrottiin tästä paljon sellaista joka oli minulle uutta. Kaikille ei ollut, joten tietoa jaetaan näköjään valikoidusti. Seminaarissa kerrottiin mm. omia laitoshoitopaikkoja vähennettävän Matleena osastolla14, Merituulikodissa 31 ja Kalannin vanhainkodissa 15. Nämä korvattaisiin palveluseteli uudistuksella josta arvioitiin tulevan 78 lisää. Suomen kielellä tämä tarkoittaa kaupungin omien paikkojen korvaamista ylikansallisten yhtiöiden laitospaikoilla. Valtuustossa tätä perusteltiin posket hehkuen asiakkaan valinnan mahdollisuudella. Valinnan mahdollisuutta kaupunki-hoitolaitos ei jää, loppuvathan kaupungin omat paikat lähes kokonaan. Valinnan mahdollisuus jää vain siihen minkä yhtiön laitokseen menee. Esitin Haverisen kannattamana asian palautusta uuteen valmisteluun. Hävisimme 38-4. Valtuutetut pesivät kätensä kuten eräskin mies aikoinaan, nyt on helppo sanoa asiakas valitsee.

Tässä se. Demokratia on puhunut.