Esitin alla olevan puheenvuoron eilen talousarvio seminaarissa Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuorona.

 

Talousarviota on tässä vaiheessa käsitellyt ehkä muutama sata ihmistä. Ensin virkamiehet tehneet ainakin satoja tunteja tämän kanssa, sitten lautakunnat ottaneet kantaa ja muutelleetkin. Nyt meillä on kaupunginjohtajan esitys. On turhaa enää kuvitella sen sisältävän tässä vaiheessa tuhlailua ja älyttömyyksiä. Arvostuksia on tietenkin erilaisia ja siltä pohjalta uskoisin nytkin keskusteltavan.

Kaupungintalous on kokonaisuutena osoittamassa vakaantumisen merkkejä.  Vuosikate paranee reilusti yli 2 miljoonaa viime vuodesta.  Vuodeksi 2013 se on taas heikkenemässä ja 2014 tulee ronski parannus. Tilikauden tuloskin on suunnitelman mukaan silloin pitkästä aikaa positiivinen. 2014 pääsemme myös investoinneissa alhaiselle tasolle ehkä jo liiankin alhaiselle. Tämä tietenkin sillä edellytyksellä etteivät valtuutettujen kalliit investointi esitykset tule hyväksytyiksi. On ikävää sanoa, että kaupungintalouden pahin uhka on valtuutetut. Eivät tietenkään kaikki. Monet suhtautuvat hyvin vastuullisesti.

Hallinto-ja kehittämiskeskuksen esityksissä on hyvää tänä vuonna käyttöön otetun alle 25 vuotiaiden työllistämisen tuen jatkaminen. Muutenkin keskus jatkaa aikalailla entiseen tapaan. Henkilöstösäästöjen toteutuksessa Vassarit eivät kannata lomautuksia.  Mikäli tarvetta on, säästöt haetaan talousarvion jatkovalmistelussa, myös tuloja pitää tarkastella. Talousarvio on ensi vuonna paremmassa mallissa kuin tänä vuonna.  Emme ole joutuneet tänäkään vuonna lomauttaneet, miksi sitten ensi vuonna?

Sotessa lapsiperheiden palvelussa otetaan käyttöön uusi päiväkoti. Uutta henkilöstöä tarvitaan 10. Nämä on ilmeisesti tarkoitus palkata määräaikaiseen työsuhteeseen. Tämä herättää kysymyksen, onko päiväkoti tarkoitus sulkeakin pikaisesti? Muutenhan määräaikainen palkkaus on laitonta. Kotihoidontuen kuntalisän oletetaan vähentävän henkilöstön tarvetta 8:lla joten todellinen lisäys päivähoitoon on 2 henkilöä.

Vanhusten palveluihin on tulossa muutoksia. Sinänsä hyväksyttäviä. Paikkojen vähentäminen herättää kysymyksen, pystymmekö hoitamaan velvoitteemme. Erikoissairaanhoitoon on tulossa siirtoviivemaksu ja tulee kalliiksi hoitoketjun tökkiminen. Mukavaa esityksessä on omaishoidon tukemisen lisääminen.

Valtakunnallisena tavoitteena vanhustenlaitoshoidossa on päästä yli 75 vuotiaissa alle 3:n %:n.  Me ollaan nyt yli 6:ssa %:ssa ja parannettavaa on paljon.  Monet kunnat ovat jo päässeet nollaan. Mm. Forssa, joten se on mahdollista myös keskikokoisissa kaupungeissa. Vanhushoito on pitkälti jämähtänyt vanhoihin asenteisiin jolloin haluttiin turvata laitoshoito mahdollisimman monelle.

 

Sosiaalityön perusteissa on tilapäisten työsuhteiden muuttaminen vakinaisiksi sillä perusteita tilapäisyydelle ei ole.  Löytyykö niitä sitten lasten päivähoitoon? Sairaanhoidossa jatketaan tuloksekasta erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhoidon yhteistyön tarkastelua. Työterveyshuoltoa kasvatetaan lääkärillä ja hoitajalla. Kaupungin kustannukset eivät lisäänny sillä ne katetaan asiakasmaksuilla.

Sivistyspalvelukeskuksen säästövaatimus kohdentuu kansalaisopistoon ja sen kustannusten jakoon muiden osakaskuntien kesken. Toivottavasti neuvotteluissa päästään vihdoinkin U:kia tyydyttävään tulokseen. Esityksemme on perusteltua.

Investointimme ovat lähes kaikki käytännössä pakollisia. Janhuanniemen kunnallistekniikan rakentamista pitää tarkastella syvällisemmin. Sinne rakentaminen on verkkaista ja investoinnit pitäisi tapahtua samaan tahtiin. Sinne on jo kätketty maahan isot niput seteleitä. Asfaltointia ei varmaan kannata tehdä monessa osassa, mutta onko siellä jo riittävästi taloja asfaltoinnin järkevyyteen. Meillä on keskustassakin katuja jotka ovat olleet satoja vuosia täyteen rakennettuja eikä niitä ole vieläkään asfaltoitu. Viherrakentaminen ainakin osittain on perusteltua. Niemi ei ole mitään herkkua silmälle tällä hetkellä ja varmaan osaltaa hidastaa rakentumista. Tietenkin meillä on oikeus  vähentää ja poistaa investointeja. Tällainen johtaisi vain kehityksen pysähtymiseen ja infrastruktuurin rappeutumiseen. Sitähän me emme tietenkään halua. Uskomme kaupungin hyvään tulevaisuuteen.