A-sairaalan kuntotutkimus on valmis ja tätä tuli.
 
Kustannusarvion peruskorjauksesta laati
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Kustannukset pääryhmittäin (ALV 0 %)
Rakennuttajan kustannukset (199 €/brm2) 2 370 000 euroa
Rakennustekniset työt (986 €/brm2) 11 750 000 euroa
LVI-työt (346 €/brm2) 4 119 000 euroa
Sähkötyöt (176 €/brm2) 2 102 000 euroa
Erillishankinnat (33 €/brm2) 399 000 euroa
Hankevaraus (176 €/brm2) 2 100 000 euroa
Yhteensä(1916 €/brm2) 22 840 000 euroaKustannusarvion peruskorjauksesta laati
 
 
Kustannusarvioon on huomioitu
- rakennuttajan kustannukset pitävät sisällään mm. projektijohto -, suunnittelu -,
urakoidenkilpailuttamis - ja työmaanvalvonta kustannukset
- kohteen bruttopinta-ala on noin 11 921 brm2
- alapohjien tiivistyskorjaus sekä putkikanaalin alipaineistus ja siivous
- salaojien uusiminen ja rakennuksen vierustäytön vaihto ja sokkelin
vedeneristäminen sekä lämmöneristys
- ulkoseinien julkisivumuuraus ja -levyverhouksien uusinta ja lämmöneristeen
uusiminen sekä julkisivun sisäpuolinen tiivistäminen
- ikkunoiden ja ovien uusiminen
- sisäpintojen ja kalusteiden uusiminen
- Väliseinien purkua ja uusimista on arvioitu noin 50 % käytössä olevista tiloista.
Väliseiniä joudutaan muuttamaan, kun tilojen käyttötarkoitus muuttuu. Väliseinä
muutosten kustannusosuus kokonaiskustannuksista on noin 500 000 € (alv 0%).
- vesikaton peltikatteen maalaus
- pihan pintakallistusten ja sadevedenpoiston parantaminen
- talotekniikan (LVISA-tekniikka) uusiminen
- asbestipurkua ja ongelmajätteitä on huomioitu kustannusarvioon 500 000 €
- irtokalusteiden kustannuksia ei kustannusarviossa ole otettu huomioon
- hankevaraus pitää sisällään mm. Työmaa-aikaiset lisäkustannukset, suunnitelman
muutoskustannukset ja urakkahintojen nousuvarauksen
 
Tässä esitettyjä vaihtoehtoja.
 
1. Ostetaan A-sairaala ja peruskorjataan se sote-keskukseksi
Osto A-sairaalarakennus ja 5,7 ha maa-aluetta yht. 1,6 milj.€
Laaja suuri peruskorjaus 22,8 milj. € ja toiminnalliset korjaukset 3 milj.€
yht. 27,4 milj. €
2. Ostetaan A-sairaala ja peruskorjataan se sote-keskukseksi
Osto A-sairaalarakennus ja 5,7 ha maa-aluetta yht. 1,6 milj.€
Tehdään välttämättömin peruskorjaus n. 8 milj.€ ja toiminnalliset korjaukset 3 milj.€.
yht. 12,6 milj.€
3. Vuokrataan A-sairaala 1,5 vuodeksi olettaen, että Sote uudistus tulee
Vuokra kokoajalta 4,5 milj. € sisältäen kiinteistöhoitokulut. Toiminnalliset muutokset
ja välttämättömimmät korjaukset 5-6 milj.€. Ehkä n. 9,5- 10,5 milj.€ Ongelma tässä
on, että vuokra-ajasta yli puolet kuluu muutostöihin. Sairaanhoitopiirin vuokra taso
on n. 14,5 €/m2/kk.
4. Peruskorjataan nykyinen terveyskeskus
Peruskorjaus n. 12,8 milj.€. Lisäksi tulee kustannuksia kun toiminnot on siirrettävä
väliaikaisiin tiloihin. Ehkä yht. 18 milj.€. Nykyinen TK on liian pieni.
5. Peruskorjataan nykyinen terveyskeskus ja laajennetaan sitä
Peruskorjaus n. 12,8 milj.€. Lisäksi tulee kustannuksia kun toiminnot on siirrettävä
väliaikaisiin tiloihin. Laajennus n. 4000-5000 m2. Laajennusosassa on varauduttu
osittain liikelaitoksen tilatarpeisiin. Kustannus, peruskorjauksen lisäksi,
n. 12 milj.€- 15 milj.€. Yht. 24,8 milj.€ - 27,8 milj.€
14.5.2018 Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén, Sosiaali-ja
terveysjohtaja Sari Rantanen 35
6. Rakennetaan uusi Sotekeskus
Tilavaatimus n. 11 000 m2. Lisäksi kalustus ja toimintojen väliaikainen sijoittaminen.
Kustannus yht. n.33 milj. – 36 milj.€.
Väistötila- ja tilapäisratkaisuja:
7. Hajautetaan toiminnot parakkeihin
Vuokra olisi n. 2,5- 3 milj.€ vuodessa sekä infrastruktuurin rakentaminen ja
kalustaminen. Yht. 1,5 vuotta n.10 milj.€. Ei voi olla pysyvä ratkaisu. Vaarana myös,
että Sotekeskusta ei saada Uuteenkaupunkiin.
8. Tilapäiset vuokrattavissa olevat tilat
Vihreä rakennus Mörnen vieressä B-talo, ovat lupautuneet laittamaan rakennuksen
haluttuun kuntoon. Edellyttää pitempiaikaista vuokrausta. Lisäksi keltaisen talon
alakerta voidaan ottaa käyttöön juhlasalitilan kanssa.
Villa Marian tilat, vanha sairaala. Vuokrataan tilapäisiä tiloja ja odotetaan mitä
Sote-uudistuksessa tapahtuu. Tilojen löytyminen keskitetysti on vaikeaa ja
ylipäätään n. 10 000 m2 löytyminen on vaikeaa .
Mikäli koko terveyskeskus siirretään tulee ottaa käyttöön sekä kohta 7 ja 8 yhdessä.
Varsinkin hammashoidon siirtokulut ovat suuret.14.5.2018