Rutiini asioiden jälkeen tulee Päivälän asemakaava joka esitettäneen valtuuston hyväksyttäväksi. Loukkeenlahden ranta-asemavalla on sama esitys. Eleonora Kramaric pyytää eroa luottamustehtävistä mikä myönnettäneen valtuusto valinnee uuden.

Laskentapäällikön virka saanee täyttöluvan. Puolueet haluavat tehdä muutoksia vaalilautakuntiin ja asia on uudelleen auki.Kiinteistö Oy Käätyjärvi hakee kaupungin takausta lainalleen. Takaus on aina myönnetty kaupungin omistamalle kiinteistö yhtiölle kuten nytkin tehtäneen.

Viimeisenä asiana on Kaupunginlahden nimen muuttaminen Kuninkaan lahdeksi.Kaupungin suorittamaan kyselyyn tuli runsaat 1000 vastausta. Näistä noin 80% kannatti nimen säilyrrämistä ennallaan.